PRADINUKŲ DRAUDIMO PROGRAMA

Lietuvos draudimas 2
Mokslo metų pradžia mokykloje – didelis išbandymas ir moksleiviui, ir jo tėvams. Suprasdami tai ir siekdami sukurti kuo geresnes mokymosi sąlygas, „Lietuvos draudimas“ ir „E. mokykla“ visiems pirmą kartą programoje dalyvaujantiems pradinukams DOVANOJA:

  • Elektroninę mokymosi aplinką (EMA)
  • Nemokama vieno pasirinkto mokomojo dalyko licencija einamiesiems mokslo metams.

  • Nelaimingų atsitikimų draudimą eismo įvykio metu
  • Draudimo apsauga galioja 9 mėnesius visoje Lietuvoje bet kuriuo paros metu, pradinukui keliaujant pėsčiomis arba važiuojant (esant vežamam) dviračiu. Draudimo išmoka mokama neatsižvelgiant į tai, kas yra avarijos kaltininkas.

Pradinukų draudimo programos sąlygos. Pasiūlymas galioja kiekvienais mokslo metais nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d. imtinai.

SVARBU: Pasiūlymas galioja visiems pradinių klasių mokiniams, kurie iki šiol nėra dalyvavę „Pradinukų draudimo“ programoje. Programoje tas pats vaikas gali dalyvauti tik vieną kartą.


KAIP DALYVAUTI? (ATMINTINĖ MOKYTOJUI)

1. Tėvų susirinkimo metu pristatykite „Pradinukų draudimo“ programą tėvams.

2. Išdalinkite tėvams skirtas informacines skrajutes apie programą, jos naudas ir sąlygas.

3. Pateikite tėvams sutikimo dalyvauti programoje lapą, kuriame visi, sutinkantys su programos sąlygomis, pasirašo sutikimą nemokamai gauti programos naudas: EMA mokymosi aplinką (elektronines pratybas) ir 9 mėnesių draudimo apsaugą.

4. Užpildytus sutikimo lapus nuskenuokite arba nufotografuokite ir atsiųskite elektroniniu paštu [email protected] iki einamųjų mokslo metų lapkričio 15 d. imtinai.

5. Programoje dalyvaujantiems Jūsų klasės mokiniams per savaitę bus aktyvintos EMA elektroninių pratybų vieno pasirinkto mokomojo dalyko licencijos, o „Lietuvos draudimas“ ne vėliau kaip per 10 d. d. susisieks su šių mokinių tėvais ir aktyvins nemokamą draudimo apsaugą 9 mėnesiams, t. y. sudarys nemokamą asmens draudimo sutartį.


Visa Pradinukų draudimo programos spausdinta medžiaga (atmintinės mokytojams, skrajutės tėvams) pasiekia pradines klases turinčių mokyklų raštines likus 1 savaitei iki naujų mokslo metų pradžios. Prašome mokytojų savo klasei reikiamą dalomosios medžiagos kiekį pasiimti savarankiškai iš savo mokyklos raštinės.


PROGRAMOS MEDŽIAGA MOKYTOJUI IR TĖVAMS EL. FORMATU (tinka spausdinti):


Jei spausdinta medžiaga Jūsų mokyklos nepasiekė, ją galite atsispausdinti savarankiškai – spauskite ant pasirinkto dokumento pavadinimo viršuje esančiame sąraše ir parsisiųskite jį PDF formatu. Esant poreikiui, informacinių skrajučių bei programos sąlygų el. versijomis galite pasidalyti Jums patogiais būdais internetu su klasės tėvais.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Klasės mokiniai dalyvavo Programoje praeitais metais. Ar gali tie patys mokiniai/ pradinukai/ klasė dalyvauti Programoje ir šiais metais?

Tas pats vaikas „Pradinukų draudimo“ programoje gali dalyvauti tik vieną kartą. Jei klasė jau dalyvavo programoje, tačiau turi naujų mokinių, nedalyvavusių Programoje anksčiau, šie mokiniai gali būti registruojami dalyvauti Programoje bei gauti jos siūlomas nemokamas naudas.

Kada bus aktyvintos programos paketo naudos: mokymosi aplinka (EMA) ir nemokama draudimo apsauga?

Elektroninės mokymosi aplinkos (EMA) licencijų aktyvinimas gali trukti iki 5 darbo dienų, o nemokamos pradinukų draudimo apsaugos – iki 10 darbo dienų nuo klasės mokinių tėvų, globėjų ar atstovų užpildyto sąrašo su sutikimais pateikimo nurodytu el. pašto adresu. Išankstinei registracijai į Programą taikomi individualūs naudų suteikimo terminai.

Ar nemokamą EMA licenciją gaus tik tie vaikai, kurių tėvai pasirašys sutikimą klasėje tėvų susirinkimo metu?

Taip, vieno pasirinkto dalyko EMA mokymosi aplinkos licencija suteikiama nemokamai tik Pradinukų draudimo programos dalyviams – pradinukams, kurių vienas iš tėvų, globėjų ar atstovų iki lapkričio 15 d. klasės susirinkimo metu pasirašys sutikimą dalyvauti programoje.

Kokią EMA elektroninių pratybų mokomojo dalyko licenciją galima pasirinkti dalyvaujant programoje?

Pradinukams yra siūlomi lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo mokomieji dalykai. Mokytoja kartu su klasės mokinių tėvais savarankiškai sprendžia, kokius dalykus šiais mokslo metais elektroninėje mokymosi aplinkoje (EMA) jie renkasi kaip mokomuosius.

Ką daryti, jei pradinukui reikia tik nemokamos EMA elektroninių aplinkos licencijos?

Programa tokios galimybės nenumato. Tokiu atveju mokinys (jo tėvai, globėjai ar atstovai) el. mokymosi aplinką (EMA) gali įsigyti įprastu būdu. Daugiau informacijos apie užsakymą rasite www.emapamokos.lt

Ką daryti, jeigu mokytojas jau yra užsisakęs EMA dalyką savo klasės mokiniams?

Jei mokytojas kitiems mokslo metams Programoje dalyvaujantiems mokiniams yra iš anksto užsakęs EMA mokymosi aplinkos mokomąjį dalyką, tokiu atveju Programos dalyviams dovanojama vieno pasirinkto mokomojo dalyko licencija, kurios mokytojas nebuvo užsakęs iš anksto (galima rinktis iš kitų siūlomų mokomųjų dalykų). Pavyzdžiui, jei mokytojas iš anksto teikė užsakymą matematikos mokomajam dalykui, dalyvaujantiems Programoje klasės mokiniams gali būti nemokamai suteikiama lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo arba informatikos (3–4 kl.) mokomojo dalyko licencija mokslo metams pasirinktinai. Pinigai už apmokėtus dalykus nėra grąžinami.

Ką daryti, jeigu mokytojas jau yra užsisakęs tris EMA mokymosi aplinkos dalykus savo klasės mokiniams?

Jei mokytojas kitiems mokslo metams Programoje dalyvaujantiems mokiniams yra iš anksto užsakęs tris EMA mokomuosius dalykus, galima pasinaudoti šiais metais galiojančia nemokama draudimo apsauga 9 mėnesiams, o EMA mokymosi aplinkos mokomąjį dalyką perkelsime į kitus mokslo metus arba suteiksime informatikos (tik 3–4 klasių mokiniams) dalyko licencijas. Pinigai už apmokėtus dalykus nėra grąžinami. Apie norą perkelti pasirinktą EMA mokomąjį dalyką būtina informuoti siunčiant „Sutikimo dalyvauti programoje lapą“

Nutikus įvykiui

Jei apdraustas mokinys pateko į eismo įvykį, prašome apie tai pranešti „Lietuvos draudimui“ per 20 kalendorinių dienų Jums patogiausiu būdu: trumpuoju numeriu 1828 (darbo dienomis), www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“ arba www.savasld.lt. Įsitikinkite, jog įvykis yra registruotas policijoje.

Kilus neaiškumų ar klausimų dėl dalyvavimo programoje sąlygų, tėvų sutikimų sąrašų pildymo ir pateikimo bei kitais susijusiais klausimais skambinkite tel. +370 5 214 1306 arba rašykite el. paštu [email protected]

Lietuvos draudimas 1