PRADINUKŲ DRAUDIMO PROGRAMA

Lietuvos draudimas 2
Pirmieji metai mokykloje – didelis išbandymas ir moksleiviui, ir jo tėvams. Suprasdami tai ir siekdami sukurti kuo geresnes mokymosi sąlygas, „Lietuvos draudimas“ ir „E. mokykla“ visiems programoje dalyvaujantiems pradinukams DOVANOJA:

  • Elektroninę mokymosi aplinką (EMA)
  • Nemokama vieno pasirinkto mokomojo dalyko licencija 2018–2019 mokslo metams.

  • Nelaimingų atsitikimų draudimą eismo įvykio metu
  • Draudimo apsauga galioja 9 mėnesius visoje Lietuvoje bet kuriuo paros metu, pradinukui keliaujant pėsčiomis arba važiuojant (esant vežamam) dviračiu. Draudimo išmoka mokama neatsižvelgiant į tai, kas yra avarijos kaltininkas.

Pradinukų draudimo programos sąlygos. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 15 d. (imtinai).


KAIP DALYVAUTI? (ATMINTINĖ MOKYTOJUI)

1. Tėvų susirinkimo metu pristatykite Pradinukų draudimo programą tėvams.

2. Išdalykite tėvams skirtas informacines skrajutes apie programą, jos naudas ir sąlygas.

3. Pateikite tėvams sutikimo dalyvauti programoje lapą, kuriame visi, sutinkantys su programos sąlygomis, pasirašo sutikimą nemokamai gauti programos naudas: EMA mokymosi aplinką (elektronines pratybas) ir 9 mėnesių draudimo apsaugą.

4. Užpildytus sutikimo lapus nuskenuokite ar nufotografuokite ir atsiųskite elektroniniu paštu [email protected] iki lapkričio 15 d. imtinai.

5. Programoje dalyvaujantiems Jūsų klasės mokiniams per savaitę bus aktyvintos EMA elektroninių pratybų vieno pasirinkto dalyko licencijos, o „Lietuvos draudimas“ ne vėliau kaip per 10 d. d. susisieks su šių mokinių tėvais ir aktyvins nemokamą draudimo apsaugą 9 mėnesiams.


Visa Pradinukų draudimo programos spausdinta medžiaga pasieks pradines klases turinčių mokyklų raštines iki rugpjūčio 27 d.


PROGRAMOS MEDŽIAGA MOKYTOJUI IR TĖVAMS EL. FORMATU (TINKA SPAUSDINIMUI):


Jei spausdinta medžiaga Jūsų mokyklos nepasiekė, ją galite atsispausdinti savarankiškai – spauskite ant pasirinkto dokumento pavadinimo viršuje esančiame sąraše ir parsisiųskite jį PDF formatu. Esant poreikiui, informacinių skrajučių bei programos sąlygų el. versijomis galite pasidalyti Jums patogiais būdais internetu su klasės tėvais.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kada bus aktyvintos programos paketo naudos: mokymosi aplinka (EMA) ir nemokama draudimo apsauga?

Elektroninės mokymosi aplinkos (EMA) licencijų aktyvinimas gali trukti iki 5 darbo dienų, o nemokamos pradinukų draudimo apsaugos – iki 10 darbo dienų nuo klasės mokinių tėvų, globėjų ar atstovų užpildyto sąrašo su sutikimais pateikimo nurodytu el. pašto adresu.

Ar nemokamą EMA licenciją gaus tik tie vaikai, kurių tėvai pasirašys sutikimą klasėje tėvų susirinkimo metu?

Taip, vieno pasirinkto dalyko EMA mokymosi aplinkos licencija suteikiama nemokamai tik Pradinukų draudimo programos dalyviams – pradinukams, kurių vienas iš tėvų, globėjų ar atstovų iki lapkričio 15 d. klasės susirinkimo metu pasirašys sutikimą dalyvauti programoje.

Kokią EMA elektroninių pratybų mokomojo dalyko licenciją galima pasirinkti dalyvaujant programoje?

Pradinukams yra siūlomi lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo mokomieji dalykai. Mokytoja kartu su klasės mokinių tėvais savarankiškai sprendžia, kokius dalykus šiais mokslo metais elektroninėje mokymosi aplinkoje (EMA) jie renkasi kaip mokomuosius.

Ką daryti, jei pradinukui reikia tik nemokamos EMA elektroninių pratybų licencijos?

Programa tokios galimybės nenumato. Tokiu atveju mokinys (jo tėvai, globėjai ar atstovai) el. mokymosi aplinką (EMA) gali įsigyti įprastu būdu. Daugiau informacijos apie užsakymą rasite www.emapamokos.lt

Ką daryti, jeigu mokytojas jau yra užsisakęs EMA dalyką savo klasės mokiniams?

Jei 2018 m. pavasarį mokytojas 2018–2019 mokslo metams Programoje dalyvaujantiems mokiniams užsakė mokomąjį dalyką, Programos dalyviams dovanojama vieno pasirinkto mokomojo dalyko licencija, kurios mokytojas nebuvo užsakęs iš anksto. Pavyzdžiui, jei mokytojas iš anksto teikė užsakymą matematikos mokomajam dalykui, dalyvaujantiems Programoje klasės mokiniams gali būti nemokamai suteikiama lietuvių kalbos arba pasaulio pažinimo mokomojo dalyko licencija mokslo metams pasirinktinai.

Ką daryti, jeigu mokytojas jau yra užsisakęs tris EMA dalykus savo klasės mokiniams?

Jei 2018 m. pavasarį mokytojas 2018–2019 mokslo metams Programoje dalyvaujantiems mokiniams užsakė tris mokomuosius dalykus, galima pasinaudoti šiais metais galiojančia nemokama draudimo apsauga 9 mėnesiams, o EMA el. mokymosi aplinkos dalyką perkelsime į kitus mokslo metus arba vieną iš jų perkelsime į Programą, taip sumažindami teikto užsakymo mokėtiną sumą. Apie norą perkelti pasirinktą EMA mokomąjį dalyką būtina informuoti siunčiant„Sutikimo dalyvauti programoje lapą“.

Nutikus įvykiui

Jei apdraustas mokinys pateko į eismo įvykį, prašome apie tai pranešti „Lietuvos draudimui“ per 20 kalendorinių dienų Jums patogiausiu būdu: trumpuoju numeriu 1828 (darbo dienomis), www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“ arba www.savasld.lt. Įsitikinkite, jog įvykis yra registruotas policijoje.

Lietuvos draudimas 1

Pranešk apie klaidą arba palik atsiliepimą