Užduotys

Temos kiekvienam dalykui suformuluotos pagal pagrindinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus.

Temą sudaro: aprašyti mokinių pasiekimai, mokymosi uždaviniai ir užduotys. Temai skiriamos devynios užduotys, tikrinančios skirtingus gebėjimus ir priskirtos trims mokinių pasiekimų lygiams. Mokytojas gali naudoti autorių sudarytus užduočių rinkinius arba sudaryti savo.

Pateikiami užduočių atsakymai ir vertinimo instrukcijos. Kiekviena užduotis įvertinta taškais. Prie užduočių pateikiama informacija, kokiam pasiekimų lygiui ji skirta ir kokius gebėjimus tikrina. Užduotis galima patogiai atsispausdinti arba paskirti mokiniams atlikti elektroniniu būdu klasėje ar namie.

Elektronines užduotis galima taisyti savo kompiuteryje ir įvertinti. Patogu derinti elektroninį ir popierinį variantą, atsižvelgiant į mokinių ar mokyklos turimus įrenginius, t. y. vieniems mokiniams skirti popierines, kitiems – elektronines užduotis.

Lietuvių kalba

Gamta ir žmogus


Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti


Pranešk apie klaidą arba palik atsiliepimą