Lietuvių kalba

Užduočių turinys rengtas laikantis atnaujintos pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Antanas Smetona
Recenzuojant svarbu dalykinio turinio išlaikymas, tradicinio mokymo turinio ir naujausių mokslo pasiekimų artinimas, dalykinio turinio dermė su amžiaus tarpsniais.
dr. Antanas Smetona
Vilniaus universiteto docentas
Lietuvių kalbos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius. Mokslinių interesų sritys: morfologija, žodžių daryba, terminologija, kalbos dėstymo metodika.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Mindaugas Grigaitis
Užduotys turi išlaisvinti mokinių mąstymą. Mokiniai privalo ne iškalti, o suvokti ir suprasti.
dr. Mindaugas Grigaitis
Kauno Jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narys, respublikinių konferencijų lektorius, paskaitų mokiniams universitete organizatorius, skaito seminarus mokytojams lituanistams apie inovatyvius literatūros mokymo metodus, 2017 m. inovatyviausias kalbų mokytojas.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Gintarė Vaitonytė
Recenzuojant užduotis svarbu įvertinti, ar jos yra patrauklios, įtraukios ir inovatyvios, ar jomis ugdomas kritinis mąstymas, puoselėjamos vertybinės nuostatos bei lavinamas gimtosios kalbos stilistikos pojūtis.
dr. Gintarė Vaitonytė
Vytauto Didžiojo universiteto prodekanė, lektorė
Tarptautinių lietuvių kalbos ir kultūros mokslo ir studijų projektų iniciatorė, vadovė bei koordinatorė, paskaitų apie lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą lektorė Australijos, Suomijos, Švedijos, Latvijos, Lietuvos ir kt. universitetuose, lietuvių kalbos elektroninių priemonių užduočių recenzentė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Vilija Mataitė-Grigaitienė
Užduotys turi masinti mokinį analizuoti gramatikos sistemą, jos turi būti tarsi geras galvosūkis, kurį labai malonu išspręsti.
Vilija Mataitė-Grigaitienė
VDU „Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narė, respublikinių konferencijų organizatorė

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Antanas Smetona
Recenzuojant svarbu dalykinio turinio išlaikymas, tradicinio mokymo turinio ir naujausių mokslo pasiekimų artinimas, dalykinio turinio dermė su amžiaus tarpsniais.
dr. Antanas Smetona
Vilniaus universiteto docentas
Lietuvių kalbos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius. Mokslinių interesų sritys: morfologija, žodžių daryba, terminologija, kalbos dėstymo metodika.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Užduočių turinys rengtas laikantis atnaujintos pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Antanas Smetona
Recenzuojant svarbu dalykinio turinio išlaikymas, tradicinio mokymo turinio ir naujausių mokslo pasiekimų artinimas, dalykinio turinio dermė su amžiaus tarpsniais.
dr. Antanas Smetona
Vilniaus universiteto docentas
Lietuvių kalbos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius. Mokslinių interesų sritys: morfologija, žodžių daryba, terminologija, kalbos dėstymo metodika.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Mindaugas Grigaitis
Užduotys turi išlaisvinti mokinių mąstymą. Mokiniai privalo ne iškalti, o suvokti ir suprasti.
dr. Mindaugas Grigaitis
Kauno Jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narys, respublikinių konferencijų lektorius, paskaitų mokiniams universitete organizatorius, skaito seminarus mokytojams lituanistams apie inovatyvius literatūros mokymo metodus, 2017 m. inovatyviausias kalbų mokytojas.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Gintarė Vaitonytė
Recenzuojant užduotis svarbu įvertinti, ar jos yra patrauklios, įtraukios ir inovatyvios, ar jomis ugdomas kritinis mąstymas, puoselėjamos vertybinės nuostatos bei lavinamas gimtosios kalbos stilistikos pojūtis.
dr. Gintarė Vaitonytė
Vytauto Didžiojo universiteto prodekanė, lektorė
Tarptautinių lietuvių kalbos ir kultūros mokslo ir studijų projektų iniciatorė, vadovė bei koordinatorė, paskaitų apie lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą lektorė Australijos, Suomijos, Švedijos, Latvijos, Lietuvos ir kt. universitetuose, lietuvių kalbos elektroninių priemonių užduočių recenzentė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Vilija Mataitė-Grigaitienė
Užduotys turi masinti mokinį analizuoti gramatikos sistemą, jos turi būti tarsi geras galvosūkis, kurį labai malonu išspręsti.
Vilija Mataitė-Grigaitienė
VDU „Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narė, respublikinių konferencijų organizatorė

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Antanas Smetona
Recenzuojant svarbu dalykinio turinio išlaikymas, tradicinio mokymo turinio ir naujausių mokslo pasiekimų artinimas, dalykinio turinio dermė su amžiaus tarpsniais.
dr. Antanas Smetona
Vilniaus universiteto docentas
Lietuvių kalbos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius. Mokslinių interesų sritys: morfologija, žodžių daryba, terminologija, kalbos dėstymo metodika.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti