Lietuvių kalba

Užduočių turinys rengtas laikantis atnaujintos pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rita Rimšelienė
Kurdama užduotis vadovaujuosi mintimi: mokslas skatina žinojimą, žinojimas – mąstymą, mąstymas augina asmenybę.
Rita Rimšelienė
Utenos Krašuonos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
4 klasės matematikos standartizuotų testų ir skaitmeninės mokymo priemonės „Išmanieji robotai“ bendraautorė, seminarų autorė ir lektorė, mokyklos veiklos įsivertinimo ir tobulinimo
konsultantė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rūta Filončikienė
Nėra didesnio atlygio už darbą kaip besišypsančios ir smalsumu degančios mokinių akys įveikus, sužinojus, išmokus ką nors naujo ir įdomaus. Kurdama EMA užduotis siekiu, kad mokytis kalbos būtų ne sunku, o įdomu, kad užduotys būtų intriguojančios, įtraukiančios, prieinamos ir įveikiamos kiekvienam vaikui. Tačiau svarbiausia – pagaliau skaitmeninės!
Rūta Filončikienė
VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė
Tarptautinių projektų dalyvė, mokomųjų, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų lektorė, straipsnių periodiniuose leidiniuose autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raminta Lipienė
Mokiniams turi būti įdomu mokytis! Todėl stengiuosi kurti įtraukiančias, šiuolaikiniams vaikams aktualias užduotis. Noriu, kad visi vaikai pajustų mokymosi sėkmę!
Raminta Lipienė
Vaikų meninės studijos „Diemedis“ pradinių klasių mokytoja metodininkė
Seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, skaitmeninės mokymo priemonės „Išmanieji robotai“ bendraautorė, 1 klasės vadovėlio „Vaivorykštė“ skaitmeninio turinio bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Bertašienė
Blogas mokytojas tiesą pats paskelbia, o geras moko ją rasti“ (A. Dystervėgas). Norėčiau, kad užduotys skatintų ieškoti, tyrinėti, patirti atradimo džiaugsmą, kurti, modeliuoti, numatyti strategijas, įžvelgti galimybes, atrasti tarpusavio ryšius.
Inga Bertašienė
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė, lietuvių kalbos didaktikos dėstytoja
Tarptautinių projektų dalyvė, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė ir praktikos vadovė, miesto, respublikinių, tarptautinių konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams lektorė, nuotolinių modulių rengėja ir vykdytoja, straipsnių periodiniuose ir moksliniuose leidiniuose autorė, bendraautorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai





Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nadia Venskuvienė
Nadia Venskuvienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, doktorantė
4 klasės lietuvių kalbos standartizuotos programos ir standartizuotų testų bendraautorė, atnaujintos Pradinio ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos bendraautorė, 2 klasės lietuvių kalbos diagnostinio vertinimo programos ir diagnostinių lietuvių kalbos testų bendraautorė, mokymų, seminarų pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, mokomųjų ir metodinių priemonių bendraautorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Marija Bareikienė
Marija Bareikienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Bendrųjų ugdymo ir standartizuotų patikrinimų programų bendraautorė, mokomųjų priemonių autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Bertašienė
Inga Bertašienė
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė, lietuvių kalbos didaktikos dėstytoja
Tarptautinių projektų dalyvė, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė ir praktikos vadovė, miesto, respublikinių, tarptautinių konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams lektorė, nuotolinių modulių rengėja ir vykdytoja, straipsnių periodiniuose ir moksliniuose leidiniuose autorė, bendraautorė.

Užduočių turinys parengtas pagal pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Bertašienė
Blogas mokytojas tiesą pats paskelbia, o geras moko ją rasti“ (A. Dystervėgas). Norėčiau, kad užduotys skatintų ieškoti, tyrinėti, patirti atradimo džiaugsmą, kurti, modeliuoti, numatyti strategijas, įžvelgti galimybes, atrasti tarpusavio ryšius.
Inga Bertašienė
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė, lietuvių kalbos didaktikos dėstytoja
Tarptautinių projektų dalyvė, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė ir praktikos vadovė, miesto, respublikinių, tarptautinių konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams lektorė, nuotolinių modulių rengėja ir vykdytoja, straipsnių periodiniuose ir moksliniuose leidiniuose autorė, bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Agnė Petraitienė
Dabartiniai vaikai – aktyvūs, drąsūs ir smalsūs, todėl ir jiems kuriamos užduotys turi būti „emutiškos“, t. y. sudominančios, motyvuojančios bei šiuolaikiškos.
Agnė Petraitienė
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Skaitmeninės mokomosios priemonės „Išmanieji robotai“ bendraautorė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rasa Polučanskė
Jei užversi duris visoms klaidoms, tai ir tiesa liks už durų. (R. Tagorė) Atrasdami, patirdami pažinimo džiaugsmą, klysdami, mokomės ir tobulėjame.
Rasa Polučanskė
Karalienės Mortos mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Konferencijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams dalyvė ir pranešėja, metodinių priemonių autorė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Vekeriotienė
Gabumai, kaip ir raumenys, didėja treniruojami. (V. Obručevas) Tikiu, kad e. pratybų užduotys bus puikios treniruotės įvairių gebėjimų mokiniams.
Inga Vekeriotienė
Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kurso „Intel® Teach Essentials“ konsultantė, mokymų ir seminarų lektorė, projekto „iTEC“ dalyvė

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai





Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nadia Venskuvienė
Nadia Venskuvienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, doktorantė
4 klasės lietuvių kalbos standartizuotos programos ir standartizuotų testų bendraautorė, atnaujintos Pradinio ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos bendraautorė, 2 klasės lietuvių kalbos diagnostinio vertinimo programos ir diagnostinių lietuvių kalbos testų bendraautorė, mokymų, seminarų pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, mokomųjų ir metodinių priemonių bendraautorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Marija Bareikienė
Marija Bareikienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Bendrųjų ugdymo ir standartizuotų patikrinimų programų bendraautorė, mokomųjų priemonių autorė.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti