Lietuvių kalba

Užduočių turinys rengtas laikantis atnaujintos pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nadia Venskuvienė
Vaikas geriausiai supranta ir išmoksta tai, kas jam aktualu ir susiję su gyvenimu. Todėl tikiuosi, kad EMA užduotys bus įdomios, aktualios šiuolaikiniam mokiniui, skatins jį pažinti, tyrinėti, atrasti.“
Nadia Venskuvienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, doktorantė
4 klasės lietuvių kalbos standartizuotos programos ir standartizuotų testų bendraautorė, atnaujintos Pradinio ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos bendraautorė, 2 klasės lietuvių kalbos diagnostinio vertinimo programos ir diagnostinių lietuvių kalbos testų bendraautorė, mokymų, seminarų pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, mokomųjų ir metodinių priemonių bendraautorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raminta Lipienė
Mokiniams turi būti įdomu mokytis! Todėl stengiuosi kurti įtraukiančias, šiuolaikiniams vaikams aktualias užduotis. Noriu, kad visi vaikai pajustų mokymosi sėkmę!
Raminta Lipienė
Vaikų meninės studijos „Diemedis“ pradinių klasių mokytoja metodininkė
Seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, skaitmeninės mokymo priemonės „Išmanieji robotai“ bendraautorė, 1 klasės vadovėlio „Vaivorykštė“ skaitmeninio turinio bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Alvyda Blockuvienė
Didžiausias mokytojo laimėjimas – sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir smalsumą“ (A. Einšteinas). Kuriant EMA užduotis ir siekiama, kad kiekvienam mokiniui būtų sudarytos sąlygos pajusti mokymosi džiaugsmą ir sėkmę.
Alvyda Blockuvienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pradinių klasių mokytoja metodininkė
4 klasės lietuvių kalbos standartizuotų testų bendraautorė, 2 klasės lietuvių kalbos diagnostinio vertinimo programos ir lietuvių kalbos diagnostinių testų bendraautorė, mokomosios priemonės bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Bertašienė
Blogas mokytojas tiesą pats paskelbia, o geras moko ją rasti“ (A. Dystervėgas). Norėčiau, kad užduotys skatintų ieškoti, tyrinėti, patirti atradimo džiaugsmą, kurti, modeliuoti, numatyti strategijas, įžvelgti galimybes, atrasti tarpusavio ryšius.
Inga Bertašienė
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė, lietuvių kalbos didaktikos dėstytoja
Tarptautinių projektų dalyvė, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė ir praktikos vadovė, miesto, respublikinių, tarptautinių konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams lektorė, nuotolinių modulių rengėja ir vykdytoja, straipsnių periodiniuose ir moksliniuose leidiniuose autorė, bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rasa Saldukė
Pažadink smalsumą ir ne tave ves, o tu būsi vedamas mokinio. Jeigu sukurta užduotimi tai padaryti pavyko, tuomet mano tikslas pasiektas. Laimėtojai esame visi.
Rasa Saldukė
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Programos „Renkuosi mokyti“ alumnė, LR švietimo ir mokslo ministerijos vyresnioji specialistė (2008–2013 m.).

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nadia Venskuvienė
Nadia Venskuvienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, doktorantė
4 klasės lietuvių kalbos standartizuotos programos ir standartizuotų testų bendraautorė, atnaujintos Pradinio ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos bendraautorė, 2 klasės lietuvių kalbos diagnostinio vertinimo programos ir diagnostinių lietuvių kalbos testų bendraautorė, mokymų, seminarų pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, mokomųjų ir metodinių priemonių bendraautorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Marija Bareikienė
Marija Bareikienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Bendrųjų ugdymo ir standartizuotų patikrinimų programų bendraautorė, mokomųjų priemonių autorė.

Užduočių turinys parengtas pagal pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Asta Navickaitė
Šiuolaikiniai pradinukai dega noru mokytis tada, kai užduotys yra įtraukiančios, skatinančios atrasti, sužinoti, pažinti. Tikiu, kad mokytis lietuvių kalbos paslapčių su EMA pratybomis vaikams bus smagu ir įdomu.
Asta Navickaitė
VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centro pradinių klasių mokytoja ekspertė
Kritinio mąstymo ugdymo lektorė, kritinio mąstymo ugdymo programos vertintoja ir ekspertė, seminarų lektorė. Programų „Integruotos programos kūrimo principai priešmokyklinio ugdymo etape“, „Ugdymo turinio individualizavimas, diferencijavimas ir vertinimas“, „IKT taikymas ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ rengėja. Pranešimų ir publikacijų autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rita Rimšelienė
Kurdama užduotis vadovaujuosi mintimi: mokslas skatina žinojimą, žinojimas – mąstymą, mąstymas augina asmenybę.
Rita Rimšelienė
Utenos Krašuonos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
4 klasės matematikos standartizuotų testų ir skaitmeninės mokymo priemonės „Išmanieji robotai“ bendraautorė, seminarų autorė ir lektorė, mokyklos veiklos įsivertinimo ir tobulinimo
konsultantė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rūta Filončikienė
Nėra didesnio atlygio už darbą kaip besišypsančios ir smalsumu degančios mokinių akys įveikus, sužinojus, išmokus ką nors naujo ir įdomaus. Kurdama EMA užduotis siekiu, kad mokytis kalbos būtų ne sunku, o įdomu, kad užduotys būtų intriguojančios, įtraukiančios, prieinamos ir įveikiamos kiekvienam vaikui. Tačiau svarbiausia – pagaliau skaitmeninės!
Rūta Filončikienė
VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė
Tarptautinių projektų dalyvė, mokomųjų, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų lektorė, straipsnių periodiniuose leidiniuose autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jolanta Riaukienė
Jeigu svarbiausias mokytojo tikslas pamokoje – atskleisti kiekvieno ugdytinio galimybes ir pranašumus ir sukurti tokią situaciją, kurioje mokinys pats ko nors išmoktų, tai moksleiviai greitai įsitraukia į ugdymo procesą, susidomi juo ir pajunta mokymosi džiaugsmą. Tikiu ir linkiu, kad praktiniai ieškojimai ir atradimai EMA pratybose atvertų kiekvieno mokinio kelią į sėkmę.
Jolanta Riaukienė
VšĮ „VIMS – International Meridian School“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Seminarų lektorė, konferencijų organizatorė, dalyvė ir pranešėja, leidinio „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodikos“ rengimo darbo grupės narė, nacionalinio V. Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom“ organizavimo darbo grupės ir vertinimo komisijos narė, tarptautinio matematikos konkurso „Pangea“ organizavimo darbo grupės ir vertinimo komisijos narė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Bertašienė
Blogas mokytojas tiesą pats paskelbia, o geras moko ją rasti“ (A. Dystervėgas). Norėčiau, kad užduotys skatintų ieškoti, tyrinėti, patirti atradimo džiaugsmą, kurti, modeliuoti, numatyti strategijas, įžvelgti galimybes, atrasti tarpusavio ryšius.
Inga Bertašienė
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė, lietuvių kalbos didaktikos dėstytoja
Tarptautinių projektų dalyvė, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė ir praktikos vadovė, miesto, respublikinių, tarptautinių konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams lektorė, nuotolinių modulių rengėja ir vykdytoja, straipsnių periodiniuose ir moksliniuose leidiniuose autorė, bendraautorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nadia Venskuvienė
Nadia Venskuvienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, doktorantė
4 klasės lietuvių kalbos standartizuotos programos ir standartizuotų testų bendraautorė, atnaujintos Pradinio ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos bendraautorė, 2 klasės lietuvių kalbos diagnostinio vertinimo programos ir diagnostinių lietuvių kalbos testų bendraautorė, mokymų, seminarų pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, mokomųjų ir metodinių priemonių bendraautorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Marija Bareikienė
Marija Bareikienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Bendrųjų ugdymo ir standartizuotų patikrinimų programų bendraautorė, mokomųjų priemonių autorė.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti