Matematika

Užduočių turinys rengtas laikantis matematikos ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Ina Klimaitienė
Smagu kurti užduotis, artimas vaiko aplinkai. Jos ne tik stiprina matematinius įgūdžius, bet ir suteikia papildomų žinių, plečia akiratį.
Ina Klimaitienė
Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė
Metodinės priemonės „Integruotas verslumo ugdymas technologijų pamokose pradinėse klasėse“ bendraautorė, 1 klasės vadovėlio „Vaivorykštė“ skaitmeninio turinio bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Renata Žukauskienė
Malonu, kai vaikas dega noru mąstyti, suvokti, atrasti, išspręsti problemas ir džiaugiasi savo pasiekimais. Todėl, kurdama užduotis, stengiuosi, kad jos būtų šiuolaikiškos, vaizdžios, patrauklios.
Renata Žukauskienė
Vilniaus inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė
Tarptautinio projekto dalyvė, seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, Vilniaus m. 3–4 kl. mokinių lietuvių kalbos olimpiados užduočių rengimo darbo grupės narė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Vadoklienė
„Matematika man graži tada, kai ne tik skaičiuoju, bet ir pats dalyvauju užduotyje“. Ši pradinuko mintis skatina kurti įdomias, vaiką supančią aplinką atspindinčias užduotis. Labai norėtųsi, kad vaikai, spręsdami pratybų EMA užduotis, augtų mąstantys, su džiaugsmu atrastų matematikos paslaptis ir taip pajustų jos grožį.
Lina Vadoklienė
Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tarptautinio projekto dalyvė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Daiva Mieliauskienė
Džiugu matyti, kai matematinė užduotis sudomina mokinį, skatina jį mąstyti ir akyse spindi džiaugsmas ją įveikus.
Daiva Mieliauskienė
VšĮ „VIMS – International Meridian School“ vyresnioji pradinių klasių mokytoja
„Varniuko matematikos olimpiados“ darbo grupės narė, Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea“ uždavinių kūrimo ir organizavimo narė, Vilniaus m. 2–4 kl. mokinių matematikos olimpiados užduočių rengimo darbo grupės narė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Venskutė
Pradinių klasių mokiniams ypatingai svarbi artima aplinka - o joje tiek matematikos! Todėl kuriamas matematikos užduočių kontekstas iš mokinių artimos aplinkos skatina juos veikti, o pateikiami skirtingo lygio iššūkiai juos augina.
Lina Venskutė
Vilniaus "Žiburio" pradinės mokyklos direktorė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Vilniaus kolegijos dėstytoja
Seminarų lektorė, konferencijų organizatorė, dalyvė ir pranešėja, mokomųjų priemonių autorė, sertifikuota mentorė, Vilniaus kolegijos matematikos didaktikos dėstytoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Radavičienė
Man patinka užduotys, kurios ne tik ugdo vaiko matematinius gebėjimus, bet ir formuoja jo vertybines nuostatas, praplėčia akiratį, suteikia bendrakultūrinių žinių. Smagu, kai vaikui matematika tampa priemone giliau pažinti jį supantį pasaulį. Džiaugiuosi, kad tokių užduočių EMA pratybose yra gausu.
Regina Radavičienė
Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Pagrindinio ugdymo matematikos atnaujintų bendrųjų programų bendraautorė, 4 kl. standartizuotų programų ir testų bendraautorė, 5, 6, 8 kl. vadovėlių ir priemonių komplektų bendraautorė, skaitmeninių aktyviųjų pamokų autorė, nacionalinių tyrimų darbo grupių narė, „Egzaminatorius.lt" bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rasa Rugelienė
Rasa Rugelienė
Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė
Mokomųjų ir metodinių priemonių autorė, 2013 m. gavo Metų mokytojos nominaciją.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sigita Žuklijienė
Sigita Žuklijienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Matematikos vadovėlių 7 ir 8 klasėms bendraautorė, standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.

Užduočių turinys rengtas laikantis matematikos ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Ina Klimaitienė
Smagu kurti užduotis, artimas vaiko aplinkai. Jos ne tik stiprina matematinius įgūdžius, bet ir suteikia papildomų žinių, plečia akiratį.
Ina Klimaitienė
Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė
Metodinės priemonės „Integruotas verslumo ugdymas technologijų pamokose pradinėse klasėse“ bendraautorė, 1 klasės vadovėlio „Vaivorykštė“ skaitmeninio turinio bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Renata Žukauskienė
Malonu, kai vaikas dega noru mąstyti, suvokti, atrasti, išspręsti problemas ir džiaugiasi savo pasiekimais. Todėl, kurdama užduotis, stengiuosi, kad jos būtų šiuolaikiškos, vaizdžios, patrauklios.
Renata Žukauskienė
Vilniaus inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė
Tarptautinio projekto dalyvė, seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, Vilniaus m. 3–4 kl. mokinių lietuvių kalbos olimpiados užduočių rengimo darbo grupės narė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Vadoklienė
„Matematika man graži tada, kai ne tik skaičiuoju, bet ir pats dalyvauju užduotyje“. Ši pradinuko mintis skatina kurti įdomias, vaiką supančią aplinką atspindinčias užduotis. Labai norėtųsi, kad vaikai, spręsdami pratybų EMA užduotis, augtų mąstantys, su džiaugsmu atrastų matematikos paslaptis ir taip pajustų jos grožį.
Lina Vadoklienė
Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tarptautinio projekto dalyvė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rūta Filončikienė
Nėra didesnio atlygio už darbą, kaip besišypsančios ir smalsumu degančios mokinių akys kažką naujo ir įdomaus sužinojus, išmokus, įveikus. Kurdama EMOS užduotis siekiu, kad matematika nebūtų sunki, o įdomi, kad užduotys būtų intriguojančios, įtraukiančios, prieinamos bei įveikiamos kiekvienam vaikui. O svarbiausia - pagaliau skaitmeninės!
Rūta Filončikienė
VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė
Tarptautinių projektų dalyvė, mokomųjų, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų lektorė, straipsnių periodiniuose leidiniuose autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Daiva Mieliauskienė
Džiugu matyti, kai matematinė užduotis sudomina mokinį, skatina jį mąstyti ir akyse spindi džiaugsmas ją įveikus.
Daiva Mieliauskienė
VšĮ „VIMS – International Meridian School“ vyresnioji pradinių klasių mokytoja
„Varniuko matematikos olimpiados“ darbo grupės narė, Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea“ uždavinių kūrimo ir organizavimo narė, Vilniaus m. 2–4 kl. mokinių matematikos olimpiados užduočių rengimo darbo grupės narė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Venskutė
Pradinių klasių mokiniams ypatingai svarbi artima aplinka - o joje tiek matematikos! Todėl kuriamas matematikos užduočių kontekstas iš mokinių artimos aplinkos skatina juos veikti, o pateikiami skirtingo lygio iššūkiai juos augina.
Lina Venskutė
Vilniaus "Žiburio" pradinės mokyklos direktorė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Vilniaus kolegijos dėstytoja
Seminarų lektorė, konferencijų organizatorė, dalyvė ir pranešėja, mokomųjų priemonių autorė, sertifikuota mentorė, Vilniaus kolegijos matematikos didaktikos dėstytoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Radavičienė
Man patinka užduotys, kurios ne tik ugdo vaiko matematinius gebėjimus, bet ir formuoja jo vertybines nuostatas, praplėčia akiratį, suteikia bendrakultūrinių žinių. Smagu, kai vaikui matematika tampa priemone giliau pažinti jį supantį pasaulį. Džiaugiuosi, kad tokių užduočių EMA pratybose yra gausu.
Regina Radavičienė
Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Pagrindinio ugdymo matematikos atnaujintų bendrųjų programų bendraautorė, 4 kl. standartizuotų programų ir testų bendraautorė, 5, 6, 8 kl. vadovėlių ir priemonių komplektų bendraautorė, skaitmeninių aktyviųjų pamokų autorė, nacionalinių tyrimų darbo grupių narė, „Egzaminatorius.lt" bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rasa Rugelienė
Rasa Rugelienė
Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė
Mokomųjų ir metodinių priemonių autorė, 2013 m. gavo Metų mokytojos nominaciją.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sigita Žuklijienė
Sigita Žuklijienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Matematikos vadovėlių 7 ir 8 klasėms bendraautorė, standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti