Matematika

Užduočių turinys rengtas laikantis matematikos ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Bagužienė
Viskas iš meilės matematikai! Jeigu nors vienas mokinys labiau pamils šį mokslą – mano tikslas pasiektas.
Lina Bagužienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Danutė Miklienė
Matematika – menas, jos grožį patiria tie, kurie įveikia sunkumus keliaudami matematikos labirintais.
Danutė Miklienė
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
Mokinio žinyno 5-12 klasėms bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Anna Mažuolienė
Kiekvienas mokinys turi pajusti atradimo džiaugsmą, pastebėti matematikos grožį ir jos pritaikomumą supančioje aplinkoje.
Anna Mažuolienė
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Standartizuotų testų bendraautorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Edita Zapustienė
Siekiu, kad kuriama užduotis sužadintų mokinio smalsumą, o užduoties sprendimas skatintų jį mąstyti ir atskleisti žinias bei išradingumą.
Edita Zapustienė
Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja metodininkė.
Projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams“ dalyvė ir mokymo, grįsto projekte pateiktomis rekomendacijomis, vykdytoja; standartizuotų testų 6 ir 8 klasių mokiniams bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Aliona Barkauskienė
Aliona Barkauskienė
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
Matematikos užduočių leidinių bendraautorė, šeštadieninės matematikos mokyklos mokytoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Radavičienė
Regina Radavičienė
Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Pagrindinio ugdymo matematikos atnaujintų bendrųjų programų bendraautorė, 4 kl. standartizuotų programų ir testų bendraautorė, 5, 6, 8 kl. vadovėlių ir priemonių komplektų bendraautorė, skaitmeninių aktyviųjų pamokų autorė, nacionalinių tyrimų darbo grupių narė, „Egzaminatorius.lt" bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sigita Žuklijienė
Užduotys turi būti patrauklios, įdomios, žadinančios norą jas atlikti, įtraukiančios įvairių gebėjimų mokinius.
Sigita Žuklijienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Matematikos vadovėlių 7 ir 8 klasėms bendraautorė, standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Bagužienė
Lina Bagužienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sigita Žuklijienė
Sigita Žuklijienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Matematikos vadovėlių 7 ir 8 klasėms bendraautorė, standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti