Pasaulio pažinimas

Užduočių turinys rengtas laikantis pasaulio pažinimo ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
Kiekvienam mokiniui gali pavykti išspręsti užduotį, jei pasirinks tinkamą lygį, o ją įveikęs galės siekti daugiau, išbandyti jėgas aukštesniuose lygiuose.
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Evaldas Bakonis
Man svarbiausia – užduočių korektiškumas socialinių mokslų ir testų teorijos prasmėmis.
Evaldas Bakonis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas ekspertas
Tarptautinis konsultantas kuriant egzaminų sistemas, rengiant vadovėlius, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių straipsnių autorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sonata Bružienė
Daug dėmesio skyriau tyrinėjimų sričiai. Tyrinėdamas aplinkinį pasaulį ir save vaikas įgyja daugiau informacijos bei įgūdžių, kurie ateityje pravers mokantis sudėtingesnių dalykų.
Sonata Bružienė
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Konferencijų dalyvė ir pranešėja, metodinių priemonių rengėja, skaitmeninės mokymo priemonės „Išmanieji robotai" bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Natalija Bankauskaitė
Kurdama pasaulio pažinimo užduotis siekiu, kad jos būtų įdomios, aktualios savo turiniu, stengiuosi įtraukti įdomių faktų, kurie motyvuotų mokinius tyrinėti supantį pasaulį ir taip pagilinti jo pažinimo žinias.
Natalija Bankauskaitė
Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Metodinių priemonių autorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, skaitmeninės priemonės „Išmanieji robotai" bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Virginija Karužienė
Kuriu užduotis apie Lietuvos istoriją. Stengiuosi, kad istorija „atgytų" ir taptų artimesnė šių dienų vaikui.
Virginija Karužienė
Vilniaus „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
NEC projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas" vertinimo ekspertų mokymų dalyvė. Metodinės priemonės „Kad kompiuteris netaptų priešu" konkursui „Saugesnio interneto mokytojas" autorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Virgilijus Pupeikis
Virgilijus Pupeikis
Vaikų meninės studijos „Diemedis“ direktorius ir pradinių klasių mokytojas
Sertifikuotas švietimo lyderystės konsultantas. Seminarų autorius ir lektorius. Metodinės priemonės mokykloms, įgyvendinančioms pradinio ugdymo programą, „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodika“ bendraautorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.

Užduočių turinys rengtas laikantis pasaulio pažinimo ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
Kiekvienam mokiniui gali pavykti išspręsti užduotį, jei pasirinks tinkamą lygį, o ją įveikęs galės siekti daugiau, išbandyti jėgas aukštesniuose lygiuose.
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Evaldas Bakonis
Man svarbiausia – užduočių korektiškumas socialinių mokslų ir testų teorijos prasmėmis.
Evaldas Bakonis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas ekspertas
Tarptautinis konsultantas kuriant egzaminų sistemas, rengiant vadovėlius, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių straipsnių autorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Virgilijus Pupeikis
Kiekviena užduotis turi būti artima mokinio aplinkai, tik tada mokiniams bus smagu jas įveikti, kartu su draugais ir mokytojais ieškoti sprendimų bei dalintis mažais, bet svarbiais atradimais.
Virgilijus Pupeikis
Vaikų meninės studijos „Diemedis“ direktorius ir pradinių klasių mokytojas
Sertifikuotas švietimo lyderystės konsultantas. Seminarų autorius ir lektorius. Metodinės priemonės mokykloms, įgyvendinančioms pradinio ugdymo programą, „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodika“ bendraautorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jurgita Pupeikienė
Mus supanti aplinka yra visas pasaulio pažinimo lobynas, todėl kurdama užduotis stengiuosi atkreipti dėmesį į supančią aplinką, skatinu vaikus dairytis, stebėti ir tyrinėti.
Jurgita Pupeikienė
VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centro pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymosi metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ metodininkė – ekspertė. Leidinio „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodikos“ redakcinės grupės narė, skaitmeninės mokymo priemonės "Išmanieji robotai" konsultantė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Aurelija Kunigėlienė
Užduotys – mažos intrigos, maži pasauliai, kuriuose norisi būti, tyrinėti, atrasti.
Aurelija Kunigėlienė
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodikos kūrimo ekspertų grupės narė, seminarų autorė ir lektorė. Leidinio „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodika“ bendraautorė, „Varniuko matematikos olimpiados 2013“ užduočių kūrimo ir vertinimo grupės narė, Vilniaus miesto matematikos ir pasaulio pažinimo olimpiadų užduočių rengėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Vekeriotienė
Gabumai, kaip ir raumenys, didėja treniruojami. (V. Obručevas) Tikiu, kad e. pratybų užduotys bus puikios treniruotės įvairių gebėjimų mokiniams.
Inga Vekeriotienė
Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kurso „Intel® Teach Essentials“ konsultantė, mokymų ir seminarų lektorė, projekto „iTEC“ dalyvė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Virginija Karužienė
Kuriu užduotis apie Lietuvos istoriją. Stengiuosi, kad istorija „atgytų" ir taptų artimesnė šių dienų vaikui.
Virginija Karužienė
Vilniaus „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
NEC projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas" vertinimo ekspertų mokymų dalyvė. Metodinės priemonės „Kad kompiuteris netaptų priešu" konkursui „Saugesnio interneto mokytojas" autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Natalija Bankauskaitė
Kurdama pasaulio pažinimo užduotis siekiu, kad jos būtų įdomios, aktualios savo turiniu, stengiuosi įtraukti įdomių faktų, kurie motyvuotų mokinius tyrinėti supantį pasaulį ir taip pagilinti jo pažinimo žinias.
Natalija Bankauskaitė
Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Metodinių priemonių autorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, skaitmeninės priemonės „Išmanieji robotai" bendraautorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Virgilijus Pupeikis
Virgilijus Pupeikis
Vaikų meninės studijos „Diemedis“ direktorius ir pradinių klasių mokytojas
Sertifikuotas švietimo lyderystės konsultantas. Seminarų autorius ir lektorius. Metodinės priemonės mokykloms, įgyvendinančioms pradinio ugdymo programą, „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodika“ bendraautorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Daiva Mieliauskienė
Džiugu matyti, kai užduotis sudomina mokinį, skatina jį mąstyti ir, užduotį įveikus, akyse spindi džiaugsmas.
Daiva Mieliauskienė
VšĮ „VIMS – International Meridian School“ vyresnioji pradinių klasių mokytoja
„Varniuko matematikos olimpiados“ darbo grupės narė, Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea“ uždavinių kūrimo ir organizavimo narė, Vilniaus m. 2–4 kl. mokinių matematikos olimpiados užduočių rengimo darbo grupės narė.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti