Pasaulio pažinimas

Ingrida Mereckaitė

Ingrida Mereckaitė, LEU vaikų darželio „Mažųjų akademija“ pavaduotoja ugdymui, rekomenduoja.

Suprasti ir tikslingai reaguoti į šiuolaikinio vaiko poreikį mokytis ir ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją – iššūkis pedagogui! Prieš eidamas į mokyklą vaikas dar nežino, ko tikėtis, tačiau turi begalinį norą išmokti ir sužinoti. Šios sukurtos užduotys tiesiogiai apeliuoja į prigimtinius vaiko poreikius: tirti, atrasti, patirti sėkmę. Kiekviena užduotis leidžia netgi dar nemokančiam skaityti vaikui ieškoti atsakymo, suprasti užduotį. Šiame vizualizacijų amžiuje tikslingos ir aiškios iliustracijos padeda vaikams anksti kurti mokymosi strategijas. Toks užduočių stilius pagrindžia valstybiniame kontekste keliamą mokėjimo mokytis kompetenciją. Nuotaikingos ir spalvingos užduotys visada didina vaikų motyvaciją, kuri daro tiesioginę įtaką proceso sėkmingumui. Technologijų naudojimas jau ankstyvame amžiuje yra dažnas reiškinys, tačiau toks vaikų mokymosi būdas skatina medijas naudoti tinkamai, tobulėjimo tikslams. Šis užduočių rinkinys – puiki pagalba pedagogui, siekiančiam kiekvieno vaiko asmeninio tobulėjimo, nes užduotis galima diferencijuoti net keliais etapais. Be to, surinkta mokomoji medžiaga atitinka Priešmokyklinio ugdymo programoje siekiamus tikslus. Sukurtos EMA pratybos besiruošiantiems į mokyklą vaikams šiuos metus papildys prasmingu ir smagiu mokymosi laiku!

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
Kiekvienam mokiniui gali pavykti išspręsti užduotį, jei pasirinks tinkamą lygį, o ją įveikęs galės siekti daugiau, išbandyti jėgas aukštesniuose lygiuose.
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Evaldas Bakonis
Man svarbiausia – užduočių korektiškumas socialinių mokslų ir testų teorijos prasmėmis.
Evaldas Bakonis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas ekspertas
Tarptautinis konsultantas kuriant egzaminų sistemas, rengiant vadovėlius, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių straipsnių autorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sonata Bružienė
Daug dėmesio skyriau tyrinėjimų sričiai. Tyrinėdamas aplinkinį pasaulį ir save vaikas įgyja daugiau informacijos bei įgūdžių, kurie ateityje pravers mokantis sudėtingesnių dalykų.
Sonata Bružienė
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Konferencijų dalyvė ir pranešėja, metodinių priemonių rengėja, skaitmeninės mokymo priemonės „Išmanieji robotai" bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Natalija Bankauskaitė
Kurdama pasaulio pažinimo užduotis siekiu, kad jos būtų įdomios, aktualios savo turiniu, stengiuosi įtraukti įdomių faktų, kurie motyvuotų mokinius tyrinėti supantį pasaulį ir taip pagilinti jo pažinimo žinias.
Natalija Bankauskaitė
Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Metodinių priemonių autorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, skaitmeninės priemonės „Išmanieji robotai" bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Virginija Karužienė
Kuriu užduotis apie Lietuvos istoriją. Stengiuosi, kad istorija „atgytų" ir taptų artimesnė šių dienų vaikui.
Virginija Karužienė
Vilniaus „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
NEC projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas" vertinimo ekspertų mokymų dalyvė. Metodinės priemonės „Kad kompiuteris netaptų priešu" konkursui „Saugesnio interneto mokytojas" autorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti