„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
5 klasė. 1 pamoka.

Dešimtainiai skaičiai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kokie skaičiai vadinami dešimtainiais.
Perskaito ir užrašo skaičius su kableliu.
Sprendžia uždavinius, perskaitydami ir užrašydami dešimtainius skaičius.
Sprendžia uždavinius, išrinkdami ir užrašydami dešimtainius skaičius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Formulė“ (V. Sičiūnienė ir kt.), I dalis, psl. 24–25
„Matematika Tau plius“ (K. Intienė ir kt.), II dalis, psl. 32–33
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Poilsis, fizinis aktyvumas ir gera savijauta

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Susieja fizinę veiklą su taisyklinga laikysena ir gera savijauta. 
Paaiškina fizinio aktyvumo svarbą žmogaus organizmui stiprinti.
Nurodo aktyvios ir pasyvios veiklos formas.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mokslininkų pėdomis“ (E. Motiejūnienė ir kt.), II dalis, psl. 58–59
„Eureka“ (E. Baleišis ir kt.), II dalis, psl. 160–163
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Reikšminės žodžio dalys

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Supranta žodžių sandarą, atpažįsta reikšmines žodžio dalis.
Tinkamai taiko žodžių vartojimo ir rašybos taisykles, susijusias su reikšminėmis žodžių dalimis.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Lietuvių kalba“, serija „Atrask“ (A. Kibildienė ir kt.), I dalis, psl. 144–153
„Lietuvių kalba 5 klasei“ (I. Smetonienė) psl. 8–79
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!