„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
3 klasė. 3 pamoka.

Dalyba su liekana

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Paaiškina, kas yra liekana.
Atlieka dalybos veiksmus su liekana ir juos pasitikrina.
Pagal iliustraciją užrašo dalybos veiksmą.
Sprendžia praktinio turinio uždavinius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), II dalis, psl. 40–41
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 60–61
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), III dalis, psl. 28–29
„„Vaivorykštė. Viskas juda, viskas keičiasi. Kovas“ psl. 70–71
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Emocijos ir atsakomybė

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Įvardija vaikų teises ir pareigas.
Paaiškina, kaip spręsti įvairias bendravimo problemas.
Nurodo, kaip jaučiasi žmonės, išgyvenantys tam tikras emocijas.
Suformuluoja klasės taisykles.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 34–35
„Mano pasaulis“ (V. Jonynienė), I dalis, psl. 8–15
„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), I dalis, psl. 18–23
„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), II dalis, psl. 41–44
„Vaivorykštė. Aš - nebe vaikelis. Lapkritis“ psl. 6–9
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Būdvardžių rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Būdvardžius derina su daiktavardžiais.
Taisyklingai rašo būdvardžių galūnes.
Įrašo būdvardžius sakinyje pagal nurodytus klausimus.
Parašo rišlų tekstą su būdvardžiais.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), II dalis, psl. 54–65
„Lietuvių kalba, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), III dalis, psl. 50–53
„Vaivorykštė. Laiko mašiną sukam į praeitį. Sausis“ psl. 38–39, 46–47
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!