„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
3 klasė. 12 pamoka.

Lygtys. Nežinomo dalinio apskaičiavimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Išsprendžia lygtį su nežinomu daliniu.
Uždavinio sąlygą susieja su ją atitinkančia lygtimi ir atvirkščiai.
Sprendžia tekstinius uždavinius sudarydamas lygtį.
Patikrina, ar gautoji lygybė teisinga.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), II dalis, psl. 50–51
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), II dalis, psl. 50–53
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 64–65
„Vaivorykštė. Apie ką pasakoja gintaro pakabukas? Vasaris“ psl. 68–69
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Europos Sąjunga

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Paaiškina, kas yra Europos Sąjunga.
Nurodo į ES susibūrusių valstybių bendrus siekius ir veiklą.
Atpažįsta ES simbolius, aiškinasi jų paskirtį.
Orientuojasi pasaulio žemėlapyje.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), II dalis, psl. 28–31
„Vaivorykštė. Kelionė aplink pasaulį. Gruodis“ psl. 10–13
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Daiktavardžių mokymo kartojimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Daiktavardžiams iškelia klausimus.
Sugrupuoja daiktavardžius pagal skaičių, giminę.
Taisyklingai užrašo daiktavardžius.
Derina daiktavardžius sakinyje su kitais žodžiais.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 28–31
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), III dalis, psl. 88–89
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!