„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
5 klasė. 7 pamoka.

Dešimtainių skaičių daugyba iš natūraliojo skaičiaus

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Stulpeliu daugina natūralųjį ir dešimtainį skaičius.
Sprendžia uždavinius, kuriuose daugina dešimtainį skaičių iš 10, 100, 1000 ir t. t., perkeldami kablelį.
Sprendžia uždavinius, daugindami dešimtainį skaičių iš natūraliojo stulpeliu.
Sprendžia realaus turinio uždavinius, daugindami dešimtainį skaičių iš natūraliojo.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Formulė“ (V. Sičiūnienė ir kt.), II dalis, psl. 32–35
„Matematika Tau plius“ (K. Intienė ir kt.), II dalis, psl. 54–55
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Kaip išskirstyti mišinį

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kad mišinį sudarančioms medžiagoms būdingos skirtingos savybės.
Paaiškina, kad medžiagų mišinius galima išskirstyti pagal skirtingas juos sudarančių medžiagų savybes.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mokslininkų pėdomis“ (E. Motiejūnienė ir kt.), II dalis, psl. 50–51
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Būdvardis. Skaičius, linksniavimas, rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Tekste atpažįsta būdvardį.
Būdvardį kaito skaičiais ir linksniais, taiko žinomas rašybos taisykles.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

Lietuvių kalba serija Atrask (A. Kibildienė ir kt.), II dalis, psl. 76–83
„Lietuvių kalba 5 klasei“ (I. Smetonienė), psl. 141–144
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!