„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
6 klasė. 4 pamoka.

Visi veiksmai su mišriaisiais skaičiais. Žodiniai uždaviniai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Taiko sudėties ir daugybos dėsnius mišriesiems skaičiams.
Apskaičiuoja skaitinio reiškinio su mišriaisiais skaičiais reikšmę.
Sprendžia uždavinius, atlikdami aritmetinius veiksmus su mišriaisiais skaičiais.
Sprendžia žodinius uždavinius, taikydami žinias apie veiksmus su mišriaisiais skaičiais.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Oras sudarytas iš dujų

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kad ore yra azoto, deguonies ir anglies dioksido.
Užrašo svarbiausių oro sudedamųjų dalių simbolius.
Analizuoja aplinkos veiksnių įtaką oro sudėties pokyčiams.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mokslininkų pėdomis“ (E. Motiejūnienė ir kt.), II dalis, psl. 12–13
„Eureka“ (E. Baleišis ir kt.), II dalis, psl. 130–131, 134–135
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Paprastieji žodžiai ir dariniai. Žodžių darybos būdai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atpažįsta darinius.
Nurodo darinių darybos būdus.
Kuria tinkamus darinius visais darybos būdais ir juos paaiškina.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Lietuvių kalba“ serija „Atrask“ (A. Kibildienė ir kt.), II dalis, psl. 20–23
„Lietuvių kalba“ 6 klasei (I. Smetonienė), psl. 74–75
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!