„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
2 klasė. 12 pamoka.

Dalyba iš 1 ir 10

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Dalija iš 1, 10.
Dalybos veiksmus pavaizduoja piešiniu, schema.
Paaizduoja ryšį tarp daugybos ir dalybos veiksmų.
Sprendžia praktinio turinio uždavinius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 68–69
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), II dalis, psl. 36–37
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 80–81
„Vaivorykštė. Mus supantys ženklai. Gegužė“ psl. 64–65
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Užauginta kaime

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atpažįsta daržoves, vaisius bei uogas.
Nurodo augalo dalių pavadinimus.
Nurodo, kurios daržovių dalys yra valgomos.
Atlieka eksperimentus, kokių sąlygų reikia augalui augti.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mano pasaulis“ (V. Jonynienė), I dalis, psl. 47–48; II dalis, psl. 44
„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 44–45
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Veiksmo žodžių rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Grupuoja žodžius, reiškiančius veiksmą, pagal laikus, klausimus.
Taisyklingai rašo žodžius, reiškiančius veiksmą („ką veikė?“, „ką veikia?“, „ką veiks?“).
Įrašo veiksmažodžių galūnes („ką veikiu?“, „ką veikiau?“).
Sudaro sakinius su žodžiais, reiškiančiais veiksmą.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 20–45
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), II dalis, psl. 34–35; III dalis, psl. 8–9
„Vaivorykštė. Diena - naktis. Lapkritis“ psl. 18–19
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!