„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
3 klasė. 11 pamoka.

Lygtys. Nežinomo daliklio apskaičiavimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, ar skaičius yra lygties su vienu nežinomuoju sprendinys.
Išsprendžia lygtį su nežinomu dalikliu.
Uždavinio sąlygą susieja su ją atitinkančia lygtimi ir atvirkščiai.
Sprendžia tekstinius uždavinius sudarydamas lygtį.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 62–63
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), II dalis, psl. 50–53
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 64–65
„Vaivorykštė. Apie ką pasakoja gintaro pakabukas? Vasaris“ psl. 68–69
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Europa

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Randa reikiamą informaciją pasaulio žemėlapyje.
Nurodo informaciją apie Europos žemyną.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), II dalis, psl. 50–51
„Vaivorykštė. Gyvename kartu. Rugsėjis“ psl. 4–5
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žodžio dalių kartojimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Suskirsto žodžius reikšminėmis žodžio dalimis.
Parašo žodžius pagal pateiktą reikšminių žodžio dalių schemą.
Sudaro naujus priesaginius ir priešdėlinius žodžius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 20–21
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), III dalis, psl. 82–83
„Vaivorykštė. Gamtos darna. Gegužė“ psl. 36–37
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!