„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
5 klasė. 11 pamoka.

Duomenų rinkimas ir vaizdavimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Paaiškina, kaip renkami ir vaizduojami duomenys.
Surašo duomenis lentelėje pagal požymius.
Perkaito informaciją, pateiktą stulpelinėje ir skritulinėje diagramoje ar dažnių lentelėje.
Sprendžia uždavinius, siedami dažnių lentelėje ir diagramoje pateiktus duomenis.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Formulė“ (V. Sičiūnienė ir kt.), II dalis, psl. 54–55
„„Matematika Tau plius“ (K. Intienė ir kt.), II dalis, psl. 72–75
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Buityje naudojamos medžiagos

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Pateikia medžiagų tausojimo kasdieniame gyvenime galimybių pavyzdžių.
Palygina įvairių buityje naudojamų medžiagų naudingas ir žalingas žmogui ypatybes.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mokslininkų pėdomis“ (E. Motiejūnienė ir kt.), II dalis, psl. 56–57
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Kalbos dalių apibendrinimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kad kalbos dalys yra kaitomos ir nekaitomos.
Atpažįsta tekste daiktavardį, būdvardį, veiksmažodį, prieveiksmį (laiko, vietos, būdo), prielinksnį, jungtuką, jaustuką, ištiktuką.
Nurodo daiktavardžio, būdvardžio, veiksmažodžio gramatinius požymius.
Taisyklingai rašo linksnių (ir įvardžiuotinių formų), asmenų galūnes, veiksmažodžio laikų ir nuosakų priesagas bei galūnes, prieveiksmio priesagas, laipsnių priesagas.
Taisyklingai vartoja prielinksnius „pas“, „į“, „per“, „ant“.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Lietuvių kalba“, serija „Atrask“ (A. Kibildienė ir kt.), II dalis, psl. 64–67
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!