„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
3 klasė. 5 pamoka.

Dalyba iki 1000

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Paaiškina, kaip padalyti natūralųjį skaičių eilute.
Padalija natūralųjį skaičių su liekana ar be jos.
Parenka tinkamą veiksmą ir skaičiavimo būdą uždaviniams spręsti.
Sprendžia praktinio turinio uždavinius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 34–39
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), III dalis, psl. 24–25
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Lietuvos žemėlapis

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

"Supranta Lietuvos žemėlapį.
Skiria miestus, upes, Baltijos jūrą, Kuršių neriją.
Randa reikiamą informaciją žemėlapiuose.
Apibūdina geografinio objekto padėtį."

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), I dalis, psl. 60–61
„Mūsų pasaulis“ (V. Jonynienė), I dalis, psl. 62–63
„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), I dalis, psl. 58–59
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žodžio dalys: šaknis, giminiški žodžiai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

"Tekste randa bendrašaknius žodžius.
Grupuoja giminiškus žodžius pagal bendrą šaknį.
Sugalvoja giminiškų žodžių pavyzdžius.
Rašo sakinius su giminiškais žodžiais."

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 12–17
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 50–51
„Vaivorykštė. Viskas juda, viskas keičiasi. Kovas“ psl. 32–33
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!