„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
1 klasė. 10 pamoka.

Sudėtis iki 100

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Sudėties veiksmą pavaizduoja piešiniu ir atvirkščiai.
Palygina skaičius iki 100, įrašydami ženklą <, >, =.
Sudeda dviženklius natūraliuosius skaičius iki 100.
Sprendžia paprastus praktinio turinio uždavinius sumai rasti.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 42–45
„Vaivorykštė. Mes čia gyvename. Vasaris“ psl. 62–63
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Mūsų Lietuva

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kaip žemėlapyje žymimi miestai, upės, valstybės siena.
Atpažįsta ir įvardija Lietuvos valstybės simbolius: vėliavą, herbą, himną.
Nurodo, kurios valstybės turi bendrą sieną su Lietuva.
Randa žemėlapyje, prie kokių upių yra įsikūrę didieji Lietuvos miestai.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 22–23
„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), II dalis, psl. 18–19
„Mano pasaulis“ (V. Jonynienė), I dalis, psl. 50–54
„Vaivorykštė. Mes čia gyvename. Vasaris“ psl. 12–15
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žodžių su „ie“ ir „ė“ rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Taisyklingai rašo žodžius su „ie“ ir „ė“.
Parenka žodžiams tinkamas balses ar dvibalsius.
Sukuria sakinius, tekstą, vartodami žodžius su „ie“ ir „ė“.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), II dalis, psl. 42–43
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), II dalis, psl. 14–15
„Vaivorykštė. Didžioji metų šventė. Gruodis“ psl. 30
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!