„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
1 klasė. 6 pamoka.

Linija. Atkarpa. Centimetras

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atpažįsta ir nubrėžia atkarpą.
Moka naudotis liniuote, brėžia atkarpas.
Nurodo ilgio matavimo vienetus – metrą ir centimetrą.
Sprendžia uždavinius su ilgio matavimo vienetais.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), I dalis, psl. 14-15, II dalis, psl. 34–35
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), I dalis, psl. 74–75
„Vaivorykštė. Pirmosios snaigės. Lapkritis“ psl. 64–67
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Mano augintinis

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kokie daiktai reikalingi naminių gyvūnų priežiūrai.
Atpažįsta agresyvų gyvūną pagal jo kūno išvaizdą.
Paaiškina, dėl kokių priežasčių negalima laikyti laukinių gyvūnų.
Paaiškina, kaip elgtis, kad augintiniai gerai jaustųsi.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 10–11
„Mano pasaulis“ (V. Jonynienė), II dalis, psl. 52
„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), I dalis, psl. 34
„Vaivorykštė. Pirmosios snaigės. Lapkritis“ psl. 16–19
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žodžių su raidėmis „t“ ir „d“ rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Randa priebalses „t“ ir „d“ žodžiuose.
Taisyklingai rašo žodžius su priebalsėmis „t“ ir „d“.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), I dalis, psl. 64–67, II dalis, psl. 18–19
„Lietuvių kalba, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 90–91
„Vaivorykštė. Rudens vėjas. Spalis“ psl. 48–55
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!