„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
4 klasė. 12 pamoka.

Ilgis ir jo matavimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo ilgio matavimo vienetus.
Liniuote išmatuoja ilgį centimetrais, užrašo rodmenis.
Atlieka veiksmus su vieniniais ir sudėtiniais matiniais skaičiais.
Sprendžia praktinio turinio uždavinius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 76–77
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 48–51
„Vaivorykštė. Kaip žmogaus kūnas? Lapkritis“ psl. 72–73
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Augalų prisitaikymas prie aplinkos

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atpažįsta dažniausiai sutinkamus augalus.
Nurodo augalų požymius, padedančius prisitaikyti prie aplinkos.
Paaiškina, kaip augalų augimą ir išlikimą veikia dirvožemis, klimatas.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mūsų pasaulis“ (V. Jonynienė), II dalis, psl. 76–77
„Vaivorykštė. Išsaugokime žemę. Balandis“ psl. 8–9
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Daiktavardžio mokymo kartojimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo požymius, kaip atpažinti daiktavardžius.
Nustato daiktavardžio giminę, skaičių ir linksnį.
Tekste randa skirtingų linksnių daiktavardžių.
Rašo sakinius, rišlų tekstą su skirtingų linksnių daiktavardžiais.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 84–87
„Vaivorykštė. Pagalvokime kitaip. Rugsėjis“ psl. 38–41
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!