„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
3 klasė. 6 pamoka.

Dviženklių skaičių dalyba kampu

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Dalija dviženklį skaičių kampu be liekanos.
Nurodo dalybos kampu užrašymo būdą.
Sprendžia uždavinius, kuriuose reikia rasti, kiek kartų skiriasi dydžiai.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 40–45
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), I dalis, psl. 76–77
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 62–63
„Vaivorykštė. Viskas juda, viskas keičiasi. Kovas“ psl. 72–73
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Lietuvos etnografiniai regionai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Lietuvos žemėlapyje parodo etnografinius regionus.
Paaiškina, pagal kokius požymius Lietuva skirstoma į regionus.
Palygina etnografinius regionus pagal jiems būdingus bruožus.
Pristato etnografinį regioną, kuriame gyvena.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), I dalis, psl. 60–61
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žodžio dalys: galūnė

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atpažįsta ir sutartiniu ženklu pažymi galūnę.
Parenka žodžiams tinkamas galūnes.
Sudaro naujus žodžius, keisdamas galūnę.
Sugalvoja naujus žodžius su pateikta galūne.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 18–19
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 60–61
„Vaivorykštė. Viskas juda, viskas keičiasi. Kovas“ psl. 36–37
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!