„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
4 klasė. 11 pamoka.

Greičio, laiko, kelio radimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kuo matuojamas kelias, laikas, greitis.
Paaiškina, kaip apskaičiuojamas kelias, laikas, greitis.
Atlieka veiksmus su vieniniais ir sudėtiniais matiniais skaičiais.
Sprendžia judėjimo uždavinius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

Riešutas (J. Vengalienė ir kt.), II dalis, psl. 56–59
Matematika (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 48–49
„Vaivorykštė. Tikslas – Nepriklausomybė. Kovas“ psl. 74–75
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Gyvūnų prisitaikymas prie aplinkos

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Paaiškina, kaip gyvūnai prisitaiko prie aplinkos.
Palygina gyvūnų, gyvenančių skirtingomis sąlygomis, požymius.
Sugrupuoja gyvūnus pagal prisitaikymo prie aplinkos požymius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mūsų pasaulis“ (V. Jonynienė), II dalis, psl. 64–75
„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), II dalis, psl. 52–53
„Vaivorykštė. Išsaugokime žemę. Balandis“ psl. 6–7
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Antonimai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kas yra antonimai.
Įrašo praleistą antonimą sakinyje.
Suranda sakiniuose antonimų poras.
Užrašo sakinius su antonimais.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 44–49
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), III dalis, psl. 34–35
„Vaivorykštė. Istorijos ženklai. Vasaris“ psl. 38–39
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!