„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
3 klasė. 1 pamoka.

Dalyba. Veiksmų komponentės

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Dalija natūraliuosius skaičius.
Sprendžia uždavinius, taiko matematines sąvokas.
Sprendžia praktinio turinio uždavinius.
Atrenka dalybos veiksmą iliustruojantį piešinį.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (S. Žeknienė ir kt.), I dalis, psl. 20–21
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), I dalis, psl. 10–11
„Matematika“, serija „“TAIP (A. Kavaliauskienė ir kt), I dalis, psl. 18–19
„Vaivorykštė. Gyvename kartu. Rugsėjis“ psl. 82–83"
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Higiena

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kaip tinkamai laikytis asmens higienos reikalavimų.
Paaiškina, kaip tinkamai rūpintis kūno ir aplinkos švara.
Nurodo ryšius tarp kūno, aplinkos švaros ir sveikatos.
Nurodo būdus, kaip galima apsisaugoti nuo ligų.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), III dalis, psl. 24–25
„Mūsų pasaulis“ (V. Jonynienė), II dalis, psl. 16–17
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Palyginimai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atpažįsta tekste daikto ar reiškinio palyginimą.
Užbaigia rašyti palyginimus ir juos paaiškina.
Randa ir sujungia palyginimų pradžią ir pabaigą.
Sugalvoja palyginimų pagal paveikslėlius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 46–49
„Vaivorykštė. Apie ką pasakoja gintaro pakabukas? Vasaris“ psl. 48–49
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!