„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
1 klasė. 1 pamoka.

Sudedame iki 20

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Sudeda natūraliuosius skaičius iki 20.   
Sudėties veiksmus pavaizduoja piešiniu ir atvirkščiai.
Sprendžia uždavinius sumai rasti.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), II dalis, psl. 54–59
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), II dalis, psl. 48–49
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), II dalis, psl. 28–31
„Vaivorykštė. Didžioji metų šventė. Gruodis“ psl. 56–59
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Mano namai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kas yra sutartiniai ženklai, kam jie naudojami.
Pasako, kas plane pažymėta sutartiniais ženklais.
Atpažįsta planą iš pateiktų nuotraukų ir piešinių.
Perskaito schemoje pavaizduotą informaciją.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), I dalis, psl. 14–16
„Mano pasaulis“ (V. Jonynienė), I dalis, psl. 29
„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), I dalis, psl. 54–55
„Vaivorykštė. Mes čia gyvename. Vasaris“ psl. 4–7
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Vardų, pavardžių, miestų pavadinimų rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atskiria asmenvardžius.
Supranta asmenvardžių rašybą.
Taisyklingai rašo vardus ir pavardes.
Kuria sakinius su asmenvardžiais.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 64–65
„Vaivorykštė. Mes čia gyvename. Vasaris“ psl. 30–31, 28–29, 26–27
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!