„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
2 klasė. 11 pamoka.

Mokomės dalinti. Dalybos veiksmo komponentės

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Pavaizduoja ryšį tarp daugybos ir dalybos veiksmų.
Dalybos veiksmus pavaizduoja piešiniu.
Sprendžia uždavinius, kuriuose reikia dalyti į lygias dalis.
Paaiškina sąvokas: „dalinys“, „daliklis“, „dalmuo“.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 68–73
„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 56–57
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), II dalis, psl. 12–13
„Vaivorykštė. Mes ir mūsų kaimynai. Kovas“ psl. 78–79
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Vandens gyventojai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atskiria vandens ir sausumos gyvūnus.
Nurodo, kokių gyvenimo sąlygų reikia vandens gyvūnams.
Nurodo žuvies kūno dalis.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 42–43
„Mano pasaulis“ (V. Jonynienė), II dalis, psl. 52
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Sakinio rašymas (sakinio pradžia, skyrybos ženklai gale)

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Taisyklingai rašo sakinio pradžią.
Parenka tinkamą skyrybos ženklą sakinio gale.
Sudaro taisyklingą sakinį ir jį užrašo.
Sukuria sakinius su skirtingais ženklais gale.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 16–17
„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 6–19
„Vaivorykštė. Naujiena. Rugsėjis“ psl. 40–43
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!