„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
2 klasė. 7 pamoka.

3 daugybos lentelė

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Daugina 3 iš vienaženklio skaičiaus.
Iliustruoja daugybos veiksmą piešiniu.
Daugybos veiksmą keičia vienodų dėmenų suma.
Sprendžia uždavinius sandaugai rasti.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 18–23
„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 22–27
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), I dalis, psl. 82–83
„Vaivorykštė. Mes ir mūsų kaimynai. Kovas“ psl. 64–67
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Stebime orus

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atpažįsta gamtos reiškinius.
Nurodo, kas tyrinėjama, matuojama stebint orus.
Apibūdina orus.
Nagrinėja orų prognozės žemėlapį, daro išvadas.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 28–29
„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), I dalis, psl. 24–25
„Mano pasaulis“ (V. Jonynienė), I dalis, psl. 54–55
„Vaivorykštė. Ledo karalystė. Gruodis“ psl. 4–7
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žodžių, atsakančių į klausimus „kur?“, „kame?“, rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

"Randa žodžius, atsakančius į klausimus „kur?“, „kame?“.
Rašo žodžių, atsakančių į klausimus „kur?“, „kame?“, galūnes.
Kuria rišlų tekstą su žodžiais, atsakančiais į klausimus „kur?“, „kame?“."

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), II dalis, psl. 36–53
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 74–75
„Vaivorykštė. Žmogus ir gamta. Balandis“ psl. 48–51
„Vaivorykštė. Mus supantys ženklai. Gegužė“ psl. 24–25
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!