„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
3 klasė. 10 pamoka.

Lygtys. Nežinomo daugiklio apskaičiavimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Išsprendžia lygtį su nežinomu daugikliu.
Randai, ar skaičius yra lygties su vienu nežinomuoju sprendinys.
Uždavinio sąlygą susieja su ją atitinkančia lygtimi ir atvirkščiai.
Sprendžia tekstinius uždavinius sudarydamas lygtį.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 58–59
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), II dalis, psl. 50–53
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 64–67
„Vaivorykštė. Apie ką pasakoja gintaro pakabukas? Vasaris“ psl. 68–69
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Pasaulio žemėlapis

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Supranta pasaulio žemėlapį.
Skiria žemynus ir vandenynus.
Randa reikiamą informaciją žemėlapiuose, daro išvadas.
Paaiškina paprasčiausius geografinius terminus.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Raktas, atrakinantis visas pažinimo karalystės duris“ (R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt.), II dalis, psl. 48–49
„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 60–61
„Vaivorykštė. Kelionė aplink pasaulį. Gruodis“ psl. 10–13
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Kalbos garsų mokymo kartojimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Sugrupuoja žodžius pagal pateiktus kalbos garsus.
Sugalvoja žodžius su nurodytais kalbos garsais.
Taisyklingai rašo žodžius.
Sukuria sakinius su nurodytais kalbos garsais.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!