„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
2 klasė. 5 pamoka.

Mokomės dauginti. Daugybos veiksmo komponentės

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Daugybą pakeičia vienodų dėmenų suma ir atvirkščiai.
Daugybos veiksmus pavaizduoja piešiniu ir atvirkščiai.
Sprendžia uždavinius sandaugai rasti.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 6–7, 14–15
„Riešutas“ (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 8–15
„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), I dalis, psl. 74–75
„Vaivorykštė. Mes ir mūsų kaimynai. Kovas“ psl. 60–61
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Šviesos ir šilumos šaltiniai. Energija

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Atpažįsta įvairius energijos šaltinius.
Nurodo skirtingų šilumos, šviesos šaltinių pavyzdžius.
Nurodo atsinaujinančius energijos šaltinius.
Paaiškina Saulės poveikį aplinkai.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 22–23
„Vaivorykštė. Gyvas ir negyvas. Sausis“ psl. 10–13
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žodžių, reiškiančių daiktų pavadinimus, rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Randa žodžius, reiškiančius daiktų pavadinimus.
Taisyklingai rašo bendrinius daiktų pavadinimus.
Taisyklingai rašo asmenvardžius, vietovardžius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), II dalis, psl. 6–33
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 82–87; III dalis, psl. 46–49
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!