„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
5 klasė. 3 pamoka.

Skaičiaus dalies radimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Paaiškina, ką rodo trupmenos skaitiklis ir vardiklis.
Apskaičiuoja vieną ar kelias visumos dalis.
Randa visumą, žinant vienos dalies vertę ir dalių skaičių.
Sprendžia žodinius uždavinius, taikant dydžio dalies ar visumos radimo taisykles.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

Formulė (V. Sičiūnienė ir kt.), II dalis, psl. 56–59
„Matematika Tau plius“ (K. Intienė ir kt.), II dalis, psl. 36–37
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Buityje naudojamos medžiagos

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kad įvairios buityje naudojamos medžiagos gali būti ir naudingos, ir žalingos žmogui.
Pateikia medžiagų tausojimo (taupymo) kasdieniame gyvenime galimybių pavyzdžių.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mokslininkų pėdomis“ (E. Motiejūnienė ir kt.), II dalis, psl. 56–57
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Kaitomos ir nekaitomos kalbos dalys

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo, kokios yra kalbos dalys.
Kalbos dalis skirsto į savarankiškas ir nesavarankiškas, kaitomas ir nekaitomas.
Kuria įvairius tekstus ir juose vartoja skirtingas kalbos dalis.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Lietuvių kalba“ serija „Atrask“ (A. Kibildienė ir kt.), II dalis, psl. 38–41
„Lietuvių kalba 5 klasei“ (I. Smetonienė), psl. 108–111
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!