„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
3 klasė. 9 pamoka.

Lygtys. Nežinomo dėmens apskaičiavimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Paaiškina, ar skaičius yra lygties su vienu nežinomuoju sprendinys.
Sprendžia lygtį su nežinomu dėmeniu.
Uždavinio sąlygą susieja su ją atitinkančia lygtimi.
Sprendžia tekstinius uždavinius sudarydamas lygtį.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Matematika“, serija „TAIP“ (R. Rimšelienė ir kt.), II dalis, psl. 50–53
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), I dalis, psl. 34–35
„Vaivorykštė. Viskas juda, viskas keičiasi. Kovas“ psl. 76–77
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žemė – mūsų planeta

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nagrinėja gaublį.
Nurodo sausumos ir vandenynų santykį.
Paaiškina, kodėl keičiasi metų laikai.
Atrenka svarbiausią informaciją.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), II dalis, psl. 38–39
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Sudurtiniai žodžiai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Paaiškina, kaip sudaryti sudurtiniai žodžiai.
Suranda tekste sudurtinius žodžius.
Taisyklingai užrašo sudurtinius žodžius.
Sudaro naujus žodžius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 40–45
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), III dalis, psl. 40–41
„Vaivorykštė. Viskas juda, viskas keičiasi. Kovas“ psl. 42–43; 46–47
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!