„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
4 klasė. 7 pamoka.

Pinigai. Jų skaičiavimas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo ryšį tarp eurų ir centų.
Smulkina ir stambina pinigų matavimo vienetus.
Atlieka veiksmus su vieniniais ir sudėtiniais piniginiais vienetais.
Sprendžia praktinius su pinigais susijusius uždavinius.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

Riešutas (J. Vengalienė ir kt.), III dalis, psl. 14–17
Matematika (A. Kiseliovas, D. Kiseliova), III dalis, psl. 54–55
Vaivorykštė. Kaip žmogaus kūnas? Lapkritis psl. 62–63
Vaivorykštė. Kaip norėtume gyventi. Gegužė psl. 78–79
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Tyrinėjame medžiagas

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Grupuoja ir lygina medžiagas pagal jų fizines savybes.
Nurodo kietųjų, skystųjų ir dujinių medžiagų būsenų pokyčius.
Atlieka bandymus medžiagų tirpumui, degumui nustatyti.
Nurodo saugaus elgesio su degiomis medžiagomis taisykles.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Mūsų pasaulis“ (V. Jonynienė), II dalis, psl. 32–33, 36–37
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Veiksmažodžių priešdėliai

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

"Nurodo veiksmažodžių priešdėlius.
Taisyklingai parašo priešdėlinius veiksmažodžius.
Sudaro priešdėlinius veiksmažodžius.
Rašo sakinius ir rišlų tekstą su priešdėliniais veiksmažodžiais."

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!