„EMA+“ MOKOMĖS SAVARANKIŠKAI

Prenumeruoti naujas užduotis » Visos pamokos »

  1. Pasirinkite dalyką.
  2. Susipažinkite, ką vaikas turi išmokti iš pasirinktos temos.
  3. Pakartokite teoriją. Naudokitės pateiktomis vadovėlių puslapių nuorodomis ir susiraskite mokymo medžiagą.
  4. Atlikite užduotis ir pasitikrinkite atsakymus.
  5. Aptarkite užduotis, kuriose vaikas suklydo.
  6. Galite atlikti ir kitų klasių užduotis.
„EMA+“ skirta savarankiškai pasikartoti ir įtvirtinti žinias. „EMA+“ sudaro lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio ir gamtos pažinimo užduotys 1–6 klasių mokiniams. Užduotys bus įkeliamos du kartus per savaitę iki birželio mėnesio.
2 klasė. 1 pamoka.

Dviženklių skaičių sudėtis

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Sudeda skaičius iki 100 peržengiant dešimtį.
Sudeda kelis dėmenis.
Sudėties veiksmą pavaizduoja piešiniu ir atvirkščiai.
Sprendžia uždavinius sumai rasti.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„RIEŠUTAS (S. Žeknienė ir kt.)“ II dalis, psl. 34-35
„Matematika“ (A. Kiseliovas, D. Kiseliova) II dalis, psl. 48-51
„“Matematika“, serija „TAIP“ (A. Kavaliauskienė ir kt.) II dalis psl. 46-47
„Vaivorykštė. Žemė bunda. Balandis“ psl. 46-49
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Grūdinamės

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Nurodo veiklas, kurios grūdina.
Nurodo, kaip tinkamai apsirengti skirtingu oru.
Paaiškina, kaip galima stiprinti sveikatą.
Nagrinėja ir tobulina savo dienotvarkę.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Gilė“ (E. Minkuvienė ir kt.), I dalis, psl. 54–55
„Mano pasaulis“ (V. Jonynienė), II dalis, psl. 20–21
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?

Žodžių su „u“ ir „ū“ rašyba

1. Mokykitės

Pagal ugdymo programą šioje temoje vaikas:

Taisyklingai rašo žodžius su „u“ ir „ū“.
Parenka žodžiams tinkamas balses.
Kuria sakinius, tekstą, vartoja žodžius su balsėmis „u“ ir „ū“.

Pasinaudokite vadovėliuose pateikta teorine medžiaga.

„Pupa“ (J. Banytė ir kt.), III dalis, psl. 68–69
„Lietuvių kalba“, serija „TAIP“ (V. Dailidėnienė ir kt.), I dalis, psl. 28–29
„Vaivorykštė. Žmogus ir gamta. Balandis.“ psl. 44–47
2. Pasitikrinkite  
Atlikdami užduotis pasitikrinkite, kaip sekėsi mokytis. Pirmą kartą užduotis atlikite kartu su vaiku. Taip išsiaiškinsite, su kokiais sunkumais susiduria jūsų vaikas ir kokios suaugusiųjų pagalbos jam reikia. Atliekant kitas temas, rekomenduojame leisti vaikui atlikti užduotis savarankiškai. Tačiau prireikus būtinai padėkite suprasti užduoties sąlygą, pasirinkti sprendimo būdą, pritaikyti taisykles, parodykite, kaip reikia pateikti atsakymą. Aptarkite tas užduotis, kuriose vaikas klydo.
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
      Atsakymas
Atlikote visas užduotis?
Prenumeruokite naujas užduotis

Naujas užduotis įkelsime du kartus per savaitę. Sužinokite apie jas pirmieji!