Diagnostiniai testai

Diagnostiniai testai skirti mokinių pasiekimų lygiui nustatyti. Juos rekomenduojama atlikti mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.

Žinodami mokinių pasiekimų lygį, galėsite geriau išnaudoti užduotis bei jų rinkinius. Diagnostinio testo rezultatai ypač vertingi mokslo metų pradžioje, kai mokytojas turi mažai informacijos apie naujas mokinių klases.

Diagnostiniai testai rengiami remiantis bendrojo ugdymo programomis ir autorių sudarytomis matricomis. Diagnostinį testą sudaro: du variantai užduočių, jų vertinimo instrukcijos, charakteristikos ir vykdymo instrukcija.


Atidaryti diagnostinius testus

Diagnostinių testų sąrašas


Pasaulio pažinimas
Nr. Kurios klasės kursas tikrinamas? Kada rekomenduojama atlikti šį testą?
1. 1-os klasės 1-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 2-os klasės mokslo metų pradžioje.
2. 2-os klasės 2-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 3-os klasės mokslo metų pradžioje.
3. 3-os klasės 3-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 4-os klasės mokslo metų pradžioje.
4. 4-os klasės 4-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 5-os klasės mokslo metų pradžioje.

Gamta ir žmogus
Nr. Kurios klasės kursas tikrinamas? Kada rekomenduojama atlikti šį testą?
1. Gamta ir žmogus 3-os ir 4-os klasės 5-os klasės mokslo metų pradžioje.
2. 5-os klasės 5-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 6-os klasės mokslo metų pradžioje.
3. 6-os klasės 6-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 7-os klasės mokslo metų pradžioje.

Biologija
Nr. Kurios klasės kursas tikrinamas? Kada rekomenduojama atlikti šį testą?
1. 7-os klasės 7-os klasės mokslo metų pradžioje arba 8-os klasės mokslo metų pradžioje.
2. 8-os klasės 8-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 9-os klasės mokslo metų pradžioje.

Matematika
Nr. Kurios klasės kursas tikrinamas? Kada rekomenduojama atlikti šį testą?
1. 1-os klasės 1-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 2-os klasės mokslo metų pradžioje.
2. 2-os klasės 2-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 3-os klasės mokslo metų pradžioje.
3. 3-os klasės 3-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 4-os klasės mokslo metų pradžioje.
4. 4-os klasės 4-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 5-os klasės mokslo metų pradžioje.
5. 5-os klasės 5-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 6-os klasės mokslo metų pradžioje.
6. 6-os klasės 6-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 7-os klasės mokslo metų pradžioje.
7. 7-os klasės 7-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 8-os klasės mokslo metų pradžioje.
8. 8-os klasės 8-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 9-os klasės mokslo metų pradžioje.
9. 9-os klasės 9-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 10-os klasės mokslo metų pradžioje.
10. 10-os klasės 10-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 11-os klasės mokslo metų pradžioje.

Lietuvių kalba
Nr. Kurios klasės kursas tikrinamas? Kada rekomenduojama atlikti šį testą?
1. 1-os klasės 1-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 2-os klasės mokslo metų pradžioje.
2. 2-os klasės 2-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 3-os klasės mokslo metų pradžioje.
3. 3-os klasės 3-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 4-os klasės mokslo metų pradžioje.
4. 4-os klasės 4-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 5-os klasės mokslo metų pradžioje.
5. 5-os klasės 5-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 6-os klasės mokslo metų pradžioje.
6. 6-os klasės 6-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 7-os klasės mokslo metų pradžioje.

Istorija
Nr. Kurios klasės kursas tikrinamas? Kada rekomenduojama atlikti šį testą?
1. 5-os klasės 5-os klasės mokslo metų pabaigoje arba 6-os klasės mokslo metų pradžioje.

Pavyzdys

Kaip parengti?

  • Visi diagnostiniai testai parengti pagal pradinio arba pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.
  • Laikantis standartizuotiems patikrinimams būdingos matricos (užduočių proporcijos skirtingiems pasiekimų lygiams, tikrinamiems gebėjimams).
  • Testuose vyrauja užduotys, skirtos pagrindinio pasiekimų lygio mokiniams.
  • Testo apimtis tokia, kurią pagrindinio pasiekimų lygio mokinys turėtų atlikti per 45 minutes.

Kokia nauda?

  • Galimybė geriau pažinti mokinius ir įvertinti klasės pajėgumą (nustatysite mokinių pasiekimų lygius, sužinosite, kuriose srityse rezultatai žemi, o kuriose aukšti).
  • Gauti rezultatai - medžiaga diferencijavimui ir individualizavimui (galėsite naudoti mokinių žinias ir gebėjimus atitinkančius EMA elektroninės mokymosi aplinkos užduotis).
  • Gauti rezultatai - medžiaga pamokų planavimui ir organizavimui (galėsite tinkamiau parinkti mokomąją medžiagą, veiklas, metodus).
  • Diagnostinė informacija administracijai, kolegoms.
  • Prognozės apie būsimus mokinių pasiekimus standartizuotuose patikrinimuose (mokiniai įgys įgūdžių, reikalingų tokiems patikrinimams atlikti, galėsite gerinti silpnąsias sritis ir numatyti klasės rezultatus).


Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti