EMA vadovėlio gamta ir žmogus komplektas

„EMA vadovėlis“ apima visas pamokos struktūrines dalis ir pateikia joms reikalingą medžiagą: teoriją, užduotis, virtualius mokymosi išteklius, infografikus ir santraukas kiekvienai temai.

Funkcijos

Mokytojo knyga

Lengvai, paprastai, greitai pasiruoškite pamokai.

Infografikas

Vaizdžiai apibendrinkite temą.

Teorija

Nagrinėkite medžiagą aktyviai, pasitelkdami problemines situacijas ir užduotis.

Užduotys

Greitai pasitikrinkite, atlikdami teksto supratimo užduotis, ugdykite taikymo ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.

Analizės įrankiai mokytojui

Stebėkite mokinių veiklą ir rezultatus pamokoje.

Kaip naudoti?

Per 5 minutes susipažinkite su vadovėliu. Paruošėme jums glaustą prezentaciją apie vadovėlio sandarą ir funkcijas.

Pasirinkite, kokį įrangos komplektą turite:

Išbandykite su savo klase

Nemokamai įsitikinkite, kad vadovėlis jums tikrai tinka - išbandykite jį su klase. Prisijunkite prie sistemos, ten jūsų laukia 2 nemokamos temos išbandymui.

Autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Romanas Voronovič
dr. Romanas Voronovič
Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto lektorius, chemijos mokytojas metodininkas
Chemijos VBE vyresnysis vertintojas, Lietuvos mokinių chemijos olimpiadų užduočių autorius ir Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos tarybos narys.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Margarita Purlienė
Margarita Purlienė
Biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė bei sudarytoja, leidinių recenzentė, seminarų lektorė, biologijos VBE vertintoja, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Loreta Geleževičiūtė
Loreta Geleževičiūtė
Panevėžio 5-osios gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė
Integruotų gamtos mokslų vadovėlių bendraautorė, skaitmeninio turinio mokymosi objektų bendraautorė, fizikos VBE vertintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Stasys Kirdeikis
Stasys Kirdeikis
Utenos A. Šapokos gimnazijos fizikos mokytojas metodininkas
Informacinių technologijų pratybų ir knygų „Konstravimas laisvalaikiu“, „Kompiuterio konstravimas ir remontas“, „Kompiuterių tinklas“ bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jūratė Mikulevičiūtė
Jūratė Mikulevičiūtė
UAB „E. mokykla“ ugdymo turinio grupės vadovė
Biologijos mokytoja metodininkė, biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Asta Navickaitė
dr. Asta Navickaitė
Vilniaus Žemynos gimnazijos vyresnioji biologijos mokytoja, Tarptautinės teisės ir verslo aukštesniosios mokyklos biologijos ir mikrobiologijos dėstytoja
Metodinės medžiagos apie mažuosius gaubtagalvius bendraautorė. Vilniaus 5-8 klasių ir 9-12 klasių biologijos olimpiados užduočių rengėja ir vertintoja. Meilės Lukšienės premijos laureatė (2017).
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Kaušienė
Regina Kaušienė
Vilniaus „Šaltinėlio“ privačios mokyklos mokytoja metodininkė
Skaitmeninių mokymo(si) ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, seminarų mokytojams lektorė, vadovėlių vertintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Vidita Urbonienė
dr. Vidita Urbonienė
Vilniaus universiteto, Fizikos fakulteto, Cheminės fizikos instituto docentė
„Olimpo“ mokyklos mokytoja, lektorė projekte „Tyrėjo diena“, „Mobiliosios mokslinės laboratorijos mokykloje“ projekto rengėja, vykdytoja, vykdytojų koordinatorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Rimantas Raudonis
dr. Rimantas Raudonis
Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius
Mokyklinių vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autorius, Lietuvos mokinių chemijos olimpiadų vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos komandų tarptautinėse chemijos olimpiadose vadovas, apdovanotas LR Prezidento padėkomis ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Andrius Petrašiūnas
dr. Andrius Petrašiūnas
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto docentas, biomedicinos mokslų daktaras
Lietuvos mokinių biologijos olimpiadų vertinimo komisijos pirmininkas, užduočių rengėjas, Lietuvos komandų tarptautinėse biologijos olimpiadose vadovas, apdovanotas LR Prezidento, LR Ministro pirmininko ir LR Seimo pirmininko padėkomis.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.