„Jaunas ir pilietiškas“

„EMA vadovėlis“ apima visas pamokos struktūrines dalis ir pateikia joms reikalingą medžiagą: teoriją, užduotis, virtualius mokymosi išteklius, infografikus ir santraukas kiekvienai temai.

Funkcijos

Mokytojo knyga

Lengvai, paprastai, greitai pasiruoškite pamokai.

Infografikas

Vaizdžiai apibendrinkite temą.

Teorija

Nagrinėkite medžiagą aktyviai, pasitelkdami problemines situacijas ir užduotis.

Užduotys

Greitai pasitikrinkite, atlikdami teksto supratimo užduotis, ugdykite taikymo ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.

Analizės įrankiai mokytojui

Stebėkite mokinių veiklą ir rezultatus pamokoje.

Kaip naudoti?

Per 5 minutes susipažinkite su vadovėliu. Paruošėme jums glaustą prezentaciją apie vadovėlio sandarą ir funkcijas.

Pasirinkite, kokį įrangos komplektą turite:

Išbandykite su savo klase

Nemokamai įsitikinkite, kad vadovėlis jums tikrai tinka - išbandykite jį su klase. Prisijunkite prie sistemos, ten jūsų laukia 2 nemokamos temos išbandymui.