EMA vadovėlio matematika komplektas

„EMA vadovėlis“ apima visas pamokos struktūrines dalis ir pateikia joms reikalingą medžiagą: teoriją, užduotis, virtualius mokymosi išteklius, infografikus ir santraukas kiekvienai temai.

Funkcijos

Mokytojo knyga

Lengvai, paprastai, greitai pasiruoškite pamokai.

Infografikas

Vaizdžiai apibendrinkite temą.

Teorija

Nagrinėkite medžiagą aktyviai, pasitelkdami problemines situacijas ir užduotis.

Užduotys

Greitai pasitikrinkite, atlikdami teksto supratimo užduotis, ugdykite taikymo ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.

Analizės įrankiai mokytojui

Stebėkite mokinių veiklą ir rezultatus pamokoje.

Kaip naudoti?

Per 5 minutes susipažinkite su vadovėliu. Paruošėme jums glaustą prezentaciją apie vadovėlio sandarą ir funkcijas.

Pasirinkite, kokį įrangos komplektą turite:

Išbandykite su savo klase

Nemokamai įsitikinkite, kad vadovėlis jums tikrai tinka - išbandykite jį su klase. Prisijunkite prie sistemos, ten jūsų laukia 2 nemokamos temos išbandymui.

Autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Antanas Apynis
Antanas Apynis
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas
Matematikos VBE vyresnysis vertintojas, vadovėlio bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Aliona Barkauskienė
Aliona Barkauskienė
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
Matematikos užduočių leidinių bendraautorė, šeštadieninės matematikos mokyklos mokytoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rita Raižienė
Rita Raižienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytoja metodininkė
Metodinių priemonių ir vaizdo pamokų autorė, standartizuotų testų bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Anna Mažuolienė
Anna Mažuolienė
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Standartizuotų testų bendraautorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Tomas Silvanavičius
Tomas Silvanavičius
VGTU inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
Dėstytojas Vilniaus kolegijoje, Elektronikos ir informatikos fakultete.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Vytautas Silvanavičius
Vytautas Silvanavičius
Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas
Matematikos vadovėlių ir matematikos kontrolinių darbų bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Rudalevičienė
Regina Rudalevičienė
Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė
Matematikos vadovėlių ir uždavinių rinkinių bendraautorė. Matematikos VBE vertintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Antanas Apynis
dr. Antanas Apynis
Buvęs Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos metodikos katedros docentas, Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos tarybos narys.