MOKSLEIVIŲ DRAUDIMO PROGRAMA

Lietuvos draudimas 2
Mokslo metų pradžia mokykloje – didelis išbandymas ir moksleiviui, ir jo tėvams. Suprasdami tai ir siekdami sukurti kuo geresnes mokymosi sąlygas, „Lietuvos draudimas“ ir „E. mokykla“ visiems pirmą kartą programoje dalyvaujantiems mokiniams DOVANOJA:

 • Elektroninę mokymosi aplinką :

  0 klasė

  Matematika

  (EMA mažiesiems)

  1–4 klasės

  1 dalykas pasirinktinai

  (EMA)

  5–8 klasės

  Matematika

  (EMA)

  9–12 klasės

  Matematika

  (Egzaminatorius.lt)

 • Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykio metu
  Apsauga galioja 9 mėnesius visoje Lietuvoje bet kuriuo paros metu, moksleiviui keliaujant pėsčiomis arba važiuojant (esant vežamam) dviračiu. Draudimo išmoka mokama neatsižvelgiant į tai, kas yra avarijos kaltininkas. Draudimo suma – 5 000 Eur. Išmokos dydis priklauso nuo patirto sužalojimo. Daugiau apie suteikiamą apsaugą rasite čia.


Pasiūlymas galioja nuo 2020 09 01 iki 2020 10 20 d. imtinai registruojantis į programą pas klasės mokytoją:

(DĖMESIO – klasių registracija į programą mokyklose per mokytojus pratęsta iki 2020 11 15 d. imtinai)

 • 0-4 klasės – kreiptis pas klasės ar grupės mokytoją;
 • 5-12 klasės – pas matematikos mokytoją.

SVARBU: Programoje gali dalyvauti visi 0–12 klasių mokiniai, kurie iki šiol nėra dalyvavę Pradinukų draudimo ar Moksleivių draudimo programose. Programoje tas pats vaikas gali dalyvauti tik vieną kartą. Susipažinkite su „Moksleivių draudimo programos“ sąlygomis.

Kilus neaiškumų ar klausimų dėl dalyvavimo programoje sąlygų, tėvų sutikimo sąrašų pildymo ir pateikimo ar kitų susijusių klausimų skambinkite tel. +370 5 214 1306 arba rašykite el. paštu [email protected]


 1. Tėvų susirinkime pristatykite Moksleivių draudimo programą tėvams.
 2. Pasidalykite su tėvais jiems skirta e. skrajute apie programą, jos naudas ir sąlygas. Visa medžiaga pasiekiama internete adresu www.emapamokos.lt/moksleiviai arba TAMO e. dienyno skiltyje „Moksleivių programa“.
 3. Pateikite tėvams sutikimo dalyvauti programoje lapą, kuriame visi, sutinkantys su programos sąlygomis, pasirašo sutikimą nemokamai gauti programos naudas: mokymosi aplinkos (EMA arba Egzaminatorius.lt) licenciją ir 9 mėnesių draudimo apsaugą.
 4. Užpildytus klasės tėvų sutikimo lapus registruokite internete www.ld.lt/mokytojams iki spalio 20 d. imtinai, kartu įkelkite skenuotą ar fotografuotą lapo originalą su tėvų parašais. Jei užregistruoti savarankiškai nepavyksta, skenuotus ar fotografuotus lapus atsiųskite elektroniniu paštu [email protected] iki einamųjų mokslo metų spalio 20 d. imtinai.
 5. Programoje dalyvaujantiems Jūsų klasės mokiniams per savaitę bus aktyvintos EMA arba Egzaminatorius.lt elektroninės mokymosi aplinkos numatyto (0 kl. ir 5–12 kl.) ar pasirinkto (1–4 kl.) dalyko licencijos, o „Lietuvos draudimas“ ne vėliau kaip per 10 darbo dienų susisieks su šių mokinių tėvais ir aktyvins nemokamą draudimo apsaugą 9 mėnesiams, t. y. sudarys nemokamą asmens draudimo sutartį.

Visą Moksleivių draudimo programos medžiagą, kuri tinkama spausdinimui, rasite žemiau.

 


 1. Mokslo metų pradžioje per klasės tėvų susirinkimą ar susitikimo su klasės/ dalyko mokytoju metu užpildykite ir pasirašykite sutikimą dėl vaiko dalyvavimo Moksleivių draudimo programoje. Sutikimo formą rasite pas klasės (grupės) auklėtoją, o 5–12 klasių mokinių tėvai gali teirautis tiesiogiai matematikos dalyko mokytojo. Registracijos į programą formą, skirtą atsispausdinti, galima rasti internete www.emapamokos.lt/moksleiviai bei TAMO e. dienyno skiltyje „Moksleivių programa“.

 

 1. Užpildytą klasės vaikų sąrašą su tėvų parašais mokytojas registruoja į programą. Per 10 darbo dienų po sėkmingos registracijos „Lietuvos draudimas“ telefonu susisiekia su kiekvieno dalyvaujančio vaiko tėvais dėl nemokamos moksleivių draudimo apsaugos aktyvinimo, o el. mokymosi aplinkos (EMA arba Egzaminatorius.lt) licencijos priskiriamos per klasės mokytoją per 5 darbo dienas.

PROGRAMOS MEDŽIAGA MOKYTOJUI IR TĖVAMS


Medžiagą, jei reikia, atsispausdinkite savarankiškai – spustelėkite pasirinkto dokumento pavadinimą ir parsisiųskite jį PDF formatu. Esant poreikiui, informacinių skrajučių ir programos sąlygų el. versijomis galite pasidalyti Jums patogiais būdais internetu su klasės tėvais.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Klasės mokiniai dalyvavo programoje praeitais metais. Ar gali tie patys mokiniai ar klasė dalyvauti programoje ir šiais metais?

Tas pats vaikas Moksleivių draudimo programoje gali dalyvauti tik vieną kartą. Jei klasė nuo 2018 metų jau dalyvavo Pradinukų draudimo ar Moksleivių draudimo programoje, tačiau joje yra naujų, anksčiau nedalyvavusių mokinių, tokie mokiniai gali būti registruojami dalyvauti programoje ir gauti jos siūlomas nemokamas naudas.

Kada bus aktyvintos programos paketo naudos: mokymosi aplinkos EMA arba Egzaminatorius.lt licencijos ir nemokama draudimo apsauga?

Elektroninės mokymosi aplinkos (EMA arba Egzaminatorius.lt) licencijų aktyvinimas gali trukti iki 5 darbo dienų, o nemokamos moksleivių draudimo apsaugos aktyvinimas – iki 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai mokytojas sėkmingai užregistruoja klasę į programą, t. y. užregistruoja tėvų sutikimo lapus internete adresu www.ld.lt/mokytojams arba skenuotus (fotografuotus) lapus išsiunčia el. paštu adresu [email protected] Išankstinei registracijai į programą (jei ji vykdoma) taikomi individualūs naudų suteikimo terminai.

Ar nemokamą EMA licenciją gaus tik tie vaikai, kurių tėvai pasirašys sutikimą per klasės tėvų susirinkimą?

Taip, programos naudos suteikiamos tik sėkmingai užregistruotiems klasės (grupės) moksleiviams, kurių vienas iš tėvų, globėjų ar atstovų iki spalio 20 d. pasirašys sutikimą dėl vaiko dalyvavimo programoje.

Kokia mokymosi aplinkos licencija suteikiama moksleiviui, dalyvaujančiam programoje? Ar galima pasirinkti mokomąjį dalyką pagal poreikį?

0 klasė (priešmokyklinio ugdymo grupės): suteikiama EMA mažiesiems mokymosi aplinkos matematikos mokomojo dalyko licencija mokslo metams.

1–4 klasės: registruojant klasę pasirenkamas vienas EMA mokomasis dalykas iš siūlomų:

1–2 klasėms pasirinktinai: matematika, pasaulio pažinimas arba lietuvių kalba;
3–4 klasėms pasirinktinai: matematika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba arba informatika. Mokytojas kartu su klasės mokinių tėvais sprendžia, kokius dalykus šiais mokslo metais elektroninėje mokymosi aplinkoje (EMA) jie renkasi kaip mokomuosius.

5–8 klasės: suteikiama EMA mokymosi aplinkos matematikos mokomojo dalyko licencija mokslo metams. Klasę į programą gali registruoti matematikos mokytojas dalykininkas arba mokytojų bendru sutarimu – klasės auklėtojas. EMA licencijos priskiriamos matematikos mokytojui dalykininkui.

9–12 klasės: suteikiama Egzaminatorius.lt matematikos mokomojo dalyko licencija mokslo metams.

Klasę į programą gali registruoti matematikos mokytojas dalykininkas arba mokytojų bendru sutarimu – klasės auklėtojas. EMA licencijos priskiriamos matematikos mokytojui dalykininkui.


Ką daryti, jei moksleiviui reikia tik nemokamos mokymosi aplinkos (EMA ar Egzaminatorius.lt) licencijos?

Programoje tokia galimybė nenumatyta. Tokiu atveju mokinys (jo tėvai, globėjai ar atstovai) el. mokymosi aplinką gali įsigyti įprastu būdu. Daugiau informacijos apie užsakymą rasite www.emapamokos.lt arba www.egzaminatorius.lt

Ką daryti, jeigu mokytojas (ar mokykla) jau yra užsisakęs numatytą ar pasirinktą EMA arba Egzaminatorius.lt mokomąjį dalyką savo klasės mokiniams?

1–4 klasės mokiniams

Jei mokytojas mokslo metams programoje dalyvaujantiems mokiniams yra iš anksto užsakęs EMA mokymosi aplinkos mokomąjį dalyką, tokiu atveju programos dalyviams dovanojama vieno pasirinkto mokomojo dalyko licencija, kurios mokytojas nebuvo užsakęs iš anksto (galima rinktis iš kitų siūlomų mokomųjų dalykų). Pavyzdžiui, jei mokytojas iš anksto teikė užsakymą dėl matematikos mokomojo dalyko, dalyvaujantiems programoje klasės mokiniams gali būti nemokamai suteikiama lietuvių kalbos, matematikos pasaulio pažinimo arba informatikos (3–4 kl.) mokomojo dalyko licencija mokslo metams pasirinktinai. Pinigai už apmokėtus dalykus negrąžinami.

Jei 1–2 kl. mokytojas jau yra užsakęs visus 3 dalykus, pasirinkta EMA licencija mokiniams, dalyvaujantiems programoje, perkeliama į 2021–2022 mokslo metus.

Jei 3–4 kl. mokytojas jau yra užsakęs visus 4 dalykus, pasirinkta EMA licencija mokiniams, dalyvaujantiems programoje, perkeliama į 2021–2022 mokslo metus.

5–8 klasės mokiniams

Jei mokytojas mokslo metams programoje dalyvaujantiems mokiniams yra iš anksto užsakęs EMA mokymosi aplinkos matematikos mokomąjį dalyką, programos dalyviams matematikos mokomojo dalyko licencija dovanojama, o pateiktas išankstinis užsakymas sistemoje www.emapamokos.lt atsakingų asmenų pažymimas kaip apmokėtas ir dalyvaujant Moksleivių draudimo programoje nei mokytojui, nei mokinių tėvams papildomai už matematikos mokomojo dalyko licenciją mokėti nereikia. 

Jei 5–8 kl. mokytojas jau yra užsakęs matematikos dalyką ir jį apmokėjęs, EMA matematikos mokomojo dalyko licencija mokiniams, dalyvaujantiems programoje, perkeliama į 2021–2022 mokslo metus.

Jei mokytojas (mokykla) yra iš anksto užsakęs EGZAMINATORIUS.LT mokomąjį matematikos dalyką 9–12 kl. mokiniams

Jei mokytojas programoje dalyvaujantiems mokiniams yra iš anksto užsakęs Egzaminatorius.lt matematikos mokomąjį dalyką, programos dalyviams matematikos mokomojo dalyko licencija dovanojama, o pateiktas išankstinis užsakymas sistemoje www.egzaminatorius.lt atsakingų asmenų pažymimas kaip apmokėtas. Moksleivių draudimo programoje dalyvaujantiems moksleiviams papildomai už matematikos mokomojo dalyko licenciją mokėti nereikia.

Jei 9–11 kl. mokytojas yra iš anksto užsakęs matematikos dalyką ir jį apmokėjęs, Egzaminatorius.lt matematikos mokomojo dalyko licencija dalyvaujantiems programoje mokiniams perkeliama į 2021–2022 mokslo metus. Perkėlimas negalioja mokiniams, kurie 2020–2021 mokslo metais yra 12 kl. mokiniai.

Įvykus įvykiui

Jei apdraustas mokinys pateko į eismo įvykį, praneškite apie tai „Lietuvos draudimui“ per 20 kalendorinių dienų nuo įvykio dienos Jums patogiausiu būdu: trumpuoju numeriu 1828 (darbo dienomis), www.ld.lt skiltyje „Praneškite apie įvykį“ arba www.savasld.lt. Įsitikinkite, kad įvykis yra registruotas policijoje.

Kilus neaiškumų ar klausimų dėl dalyvavimo programoje sąlygų, tėvų sutikimo sąrašų pildymo ir pateikimo ar kitų susijusių klausimų skambinkite tel. +370 5 214 1306 arba rašykite el. paštu [email protected]

Lietuvos draudimas 1

Pateikti išmokų pavyzdžiai sudaryti pagal Asmens draudimo taisykles Nr. 69 (2019-05-21 redakcija, galioja nuo 2019-06-16), kurias rasite www.ld.lt/asmens-draudimas