Matematika

Ingrida Mereckaitė

Ingrida Mereckaitė, LEU vaikų darželio „Mažųjų akademija“ pavaduotoja ugdymui, rekomenduoja.

Suprasti ir tikslingai reaguoti į šiuolaikinio vaiko poreikį mokytis ir ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją – iššūkis pedagogui! Prieš eidamas į mokyklą vaikas dar nežino, ko tikėtis, tačiau turi begalinį norą išmokti ir sužinoti. Šios sukurtos užduotys tiesiogiai apeliuoja į prigimtinius vaiko poreikius: tirti, atrasti, patirti sėkmę. Kiekviena užduotis leidžia netgi dar nemokančiam skaityti vaikui ieškoti atsakymo, suprasti užduotį. Šiame vizualizacijų amžiuje tikslingos ir aiškios iliustracijos padeda vaikams anksti kurti mokymosi strategijas. Toks užduočių stilius pagrindžia valstybiniame kontekste keliamą mokėjimo mokytis kompetenciją. Nuotaikingos ir spalvingos užduotys visada didina vaikų motyvaciją, kuri daro tiesioginę įtaką proceso sėkmingumui. Technologijų naudojimas jau ankstyvame amžiuje yra dažnas reiškinys, tačiau toks vaikų mokymosi būdas skatina medijas naudoti tinkamai, tobulėjimo tikslams. Šis užduočių rinkinys – puiki pagalba pedagogui, siekiančiam kiekvieno vaiko asmeninio tobulėjimo, nes užduotis galima diferencijuoti net keliais etapais. Be to, surinkta mokomoji medžiaga atitinka Priešmokyklinio ugdymo programoje siekiamus tikslus. Sukurtos EMA pratybos besiruošiantiems į mokyklą vaikams šiuos metus papildys prasmingu ir smagiu mokymosi laiku!

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Ina Klimaitienė
Smagu kurti užduotis, artimas vaiko aplinkai. Jos ne tik stiprina matematinius įgūdžius, bet ir suteikia papildomų žinių, plečia akiratį.
Ina Klimaitienė
Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė
Metodinės priemonės „Integruotas verslumo ugdymas technologijų pamokose pradinėse klasėse“ bendraautorė, 1 klasės vadovėlio „Vaivorykštė“ skaitmeninio turinio bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Renata Žukauskienė
Malonu, kai vaikas dega noru mąstyti, suvokti, atrasti, išspręsti problemas ir džiaugiasi savo pasiekimais. Todėl, kurdama užduotis, stengiuosi, kad jos būtų šiuolaikiškos, vaizdžios, patrauklios.
Renata Žukauskienė
Vilniaus inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė
Tarptautinio projekto dalyvė, seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, Vilniaus m. 3–4 kl. mokinių lietuvių kalbos olimpiados užduočių rengimo darbo grupės narė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Vadoklienė
„Matematika man graži tada, kai ne tik skaičiuoju, bet ir pats dalyvauju užduotyje“. Ši pradinuko mintis skatina kurti įdomias, vaiką supančią aplinką atspindinčias užduotis. Labai norėtųsi, kad vaikai, spręsdami pratybų EMA užduotis, augtų mąstantys, su džiaugsmu atrastų matematikos paslaptis ir taip pajustų jos grožį.
Lina Vadoklienė
Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tarptautinio projekto dalyvė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Daiva Mieliauskienė
Džiugu matyti, kai matematinė užduotis sudomina mokinį, skatina jį mąstyti ir akyse spindi džiaugsmas ją įveikus.
Daiva Mieliauskienė
VšĮ „VIMS – International Meridian School“ vyresnioji pradinių klasių mokytoja
„Varniuko matematikos olimpiados“ darbo grupės narė, Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea“ uždavinių kūrimo ir organizavimo narė, Vilniaus m. 2–4 kl. mokinių matematikos olimpiados užduočių rengimo darbo grupės narė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Venskutė
Pradinių klasių mokiniams ypatingai svarbi artima aplinka - o joje tiek matematikos! Todėl kuriamas matematikos užduočių kontekstas iš mokinių artimos aplinkos skatina juos veikti, o pateikiami skirtingo lygio iššūkiai juos augina.
Lina Venskutė
Vilniaus "Žiburio" pradinės mokyklos direktorė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Vilniaus kolegijos dėstytoja
Seminarų lektorė, konferencijų organizatorė, dalyvė ir pranešėja, mokomųjų priemonių autorė, sertifikuota mentorė, Vilniaus kolegijos matematikos didaktikos dėstytoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Radavičienė
Man patinka užduotys, kurios ne tik ugdo vaiko matematinius gebėjimus, bet ir formuoja jo vertybines nuostatas, praplėčia akiratį, suteikia bendrakultūrinių žinių. Smagu, kai vaikui matematika tampa priemone giliau pažinti jį supantį pasaulį. Džiaugiuosi, kad tokių užduočių EMA pratybose yra gausu.
Regina Radavičienė
Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Pagrindinio ugdymo matematikos atnaujintų bendrųjų programų bendraautorė, 4 kl. standartizuotų programų ir testų bendraautorė, 5, 6, 8 kl. vadovėlių ir priemonių komplektų bendraautorė, skaitmeninių aktyviųjų pamokų autorė, nacionalinių tyrimų darbo grupių narė, „Egzaminatorius.lt" bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti