Matematika

Užduočių turinys rengtas laikantis matematikos ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Asta Navickaitė
Užduotis kuriu atsižvelgdama į skirtingus mokinių poreikius. Jas pateikiu vaiko gyvenimo patirties kontekste, skatinu mokinius mąstyti, kūrybiškai spręsti problemas.
Asta Navickaitė
VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centro pradinių klasių mokytoja ekspertė
Kritinio mąstymo ugdymo lektorė, kritinio mąstymo ugdymo programos vertintoja ir ekspertė, seminarų lektorė. Programų „Integruotos programos kūrimo principai priešmokyklinio ugdymo etape“, „Ugdymo turinio individualizavimas, diferencijavimas ir vertinimas“, „IKT taikymas ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ rengėja. Pranešimų ir publikacijų autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Lina Venskutė
Pradinių klasių mokiniams ypač svarbi artima aplinka – o joje tiek matematikos! Todėl iš mokinių artimos aplinkos kuriamas matematikos užduočių kontekstas skatina juos veikti, o pateikiami skirtingo lygio iššūkiai juos augina.
Lina Venskutė
Vilniaus "Žiburio" pradinės mokyklos direktorė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Vilniaus kolegijos dėstytoja
Seminarų lektorė, konferencijų organizatorė, dalyvė ir pranešėja, mokomųjų priemonių autorė, sertifikuota mentorė, Vilniaus kolegijos matematikos didaktikos dėstytoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rūta Filončikienė
Nėra didesnio atlygio už darbą, kaip besišypsančios ir smalsumu degančios mokinių akys, sužinojus, išmokus, įveikus kažką naujo ir įdomaus. Kurdama EMOS užduotis siekiu, kad matematika būtų ne sunki, o įdomi, kad užduotys būtų intriguojančios, įtraukiančios, prieinamos bei įveikiamos kiekvienam vaikui. O svarbiausia – pagaliau skaitmeninės!
Rūta Filončikienė
VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė
Tarptautinių projektų dalyvė, mokomųjų, metodinių priemonių autorė, sertifikuota mentorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, seminarų lektorė, straipsnių periodiniuose leidiniuose autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rita Šulinskienė
Manau, kad visas ugdymo procesas turi būti orientuotas į vaiką. Todėl kurdama matematikos užduotis stengiuosi, kad jos darytų patrauklesnį ugdymo procesą, sužadintų mokymosi motyvaciją ir matematikos mokytis būtų smagu.
Rita Šulinskienė
Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Skaitmeninės mokymosi priemonės „Išmanieji robotai“ bendraautorė. Išmanių mokytojų asociacijos narė, tarptautinių projektų dalyvė. Seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Radavičienė
Man patinka užduotys, kuriomis ne tik ugdomi vaiko matematiniai gebėjimai, bet ir formuojamos jo vertybinės nuostatos, plečiamas akiratis, suteikiama kultūros žinių. Smagu, kai vaikui matematika padeda labiau pažinti jį supantį pasaulį. Džiaugiuosi, kad tokių užduočių EMA pratybose yra gausu.
Regina Radavičienė
Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Pagrindinio ugdymo matematikos atnaujintų bendrųjų programų bendraautorė, 4 kl. standartizuotų programų ir testų bendraautorė, 5, 6, 8 kl. vadovėlių ir priemonių komplektų bendraautorė, skaitmeninių aktyviųjų pamokų autorė, nacionalinių tyrimų darbo grupių narė, „Egzaminatorius.lt" bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jurgita Blažienė
Jurgita Blažienė
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė.
4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo standartizuotų programų bendraautorė, 2 klasės diagnostinės matematikos programos bendraautorė, 4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo bandomųjų ir standartizuotų, 2 klasės matematikos diagnostinių testų rengėja, mokymų, skirtų testų rengėjams ir vertinimo ekspertams, lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Andželika Padarauskienė
Andželika Padarauskienė
Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė
2 klasės mokinių diagnostinių vertinimo įrankių – matematikos programos ir testų – bendraautorė, NEC projekto ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ metodininkė, atsakinga už 4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo testus, matematikos mokymo priemonės 4 klasei bendraautorė, mokymų ir seminarų apie ugdymą lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Irma Zaveckaitė
Irma Zaveckaitė
Vilniaus Gabijos gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
8 ir 6 klasės matematikos standartizuotų programų bei testų bendraautorė.

Užduočių turinys rengtas laikantis matematikos ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Daiva Mieliauskienė
Džiugu matyti, kai matematinė užduotis sudomina mokinį, skatina jį mąstyti ir, užduotį įveikus, akyse spindi džiaugsmas.
Daiva Mieliauskienė
VšĮ „VIMS – International Meridian School“ vyresnioji pradinių klasių mokytoja
„Varniuko matematikos olimpiados“ darbo grupės narė, Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea“ uždavinių kūrimo ir organizavimo narė, Vilniaus m. 2–4 kl. mokinių matematikos olimpiados užduočių rengimo darbo grupės narė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Laima Hofšteterienė
Prancūzų rašytojas O. Balzakas sakė, kad visų mokslų raktas yra klaustukas. Man patinka, kai mokiniai klaustukus paverčia atsakymais ir kasdien tobulėja. Kurti ir matyti pažangą – labai didelis malonumas...
Laima Hofšteterienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė
Matematikos vadovėlių PLIUS bendraautorė, seminarų lektorė, buvusi Lietuvos edukologios universiteto Vaikystės studijų katedros bei Vilniaus kolegijos matematikos didaktikos dėstytoja, Vilniaus m. pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė. Straipsnių periodiniuose ir moksliniuose leidiniuose autorė, bendraautorė. Pranešėja miesto, respublikinėse, tarptautinėse konferencijose. Matematikos miesto ir tarptautinių olimpiadų organizavimo, užduočių rengimo, vertinimo darbo grupės narė. Sertifikuota mentorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Radavičienė
Man patinka užduotys, kuriomis ne tik ugdomi vaiko matematiniai gebėjimai, bet ir formuojamos jo vertybinės nuostatos, plečiamas akiratis, suteikiama kultūros žinių. Smagu, kai vaikui matematika padeda labiau pažinti jį supantį pasaulį. Džiaugiuosi, kad tokių užduočių EMA pratybose yra gausu.
Regina Radavičienė
Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Pagrindinio ugdymo matematikos atnaujintų bendrųjų programų bendraautorė, 4 kl. standartizuotų programų ir testų bendraautorė, 5, 6, 8 kl. vadovėlių ir priemonių komplektų bendraautorė, skaitmeninių aktyviųjų pamokų autorė, nacionalinių tyrimų darbo grupių narė, „Egzaminatorius.lt" bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raminta Lipienė
Mokiniams mokytis turi būti įdomu! Todėl stengiuosi kurti užduotis, kurios būtų įtraukiančios, aktualios šiuolaikiniams vaikams. Noriu, kad visi vaikai pajustų mokymosi sėkmę!
Raminta Lipienė
Vaikų meninės studijos „Diemedis“ pradinių klasių mokytoja metodininkė
Seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja, skaitmeninės mokymo priemonės „Išmanieji robotai“ bendraautorė, 1 klasės vadovėlio „Vaivorykštė“ skaitmeninio turinio bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rita Adomonienė
Matematikos galima mokytis smagiai su naujuoju draugu Antanuku. Stengiuosi kurti tokias užduotis, kurios sudomintų pradinukus ir padėtų jiems drąsiai keliauti po Matematikos šalį.
Rita Adomonienė
Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė
Sertifikuota mentorė, skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantė, mokomųjų priemonių autorė, seminarų lektorė, skaitmeninės mokymosi priemonės „Išmanieji robotai" bendraautorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jurgita Blažienė
Jurgita Blažienė
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė.
4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo standartizuotų programų bendraautorė, 2 klasės diagnostinės matematikos programos bendraautorė, 4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo bandomųjų ir standartizuotų, 2 klasės matematikos diagnostinių testų rengėja, mokymų, skirtų testų rengėjams ir vertinimo ekspertams, lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Radavičienė
Regina Radavičienė
Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Pagrindinio ugdymo matematikos atnaujintų bendrųjų programų bendraautorė, 4 kl. standartizuotų programų ir testų bendraautorė, 5, 6, 8 kl. vadovėlių ir priemonių komplektų bendraautorė, skaitmeninių aktyviųjų pamokų autorė, nacionalinių tyrimų darbo grupių narė, „Egzaminatorius.lt" bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti