Anglų kalba

Užduočių turinys rengtas laikantis anglų kalbos bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Tatjana Kriliuvienė
„Gramatika taip pat gali būti įdomi ir smagi. Tikiu skaitmeninių priemonių galimybėmis, todėl ir užduotys mokiniams turi tikti ir patikti.“
Tatjana Kriliuvienė
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė
Įvairių dalykų pedagogams skirtų seminarų, taip pat internetinių seminarų autorė ir lektorė, „Microsoft“ tarptautinio projekto „Inovatyvi mokykla“ koordinatorė, tarptautinių ir respublikinių konferencijų dalyvė ir pranešėja, projekto „Saugesnis internetas“ lektorė ir ambasadorė, ankstyvojo užsienio kalbų ugdymo ir IKT taikymo ugdymo procese konsultantė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Giedrė Valūnaitė-Oleškevičienė
„Mokinys turėtų jausti pažinimo džiaugsmą, žaisti ir klaidas matyti kaip galimybę tobulėti. Technologijos paįvairina mūsų realybę, išlaisvina kūrybiškumą.“
dr. Giedrė Valūnaitė-Oleškevičienė
Mykolo Romerio universiteto lektorė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Daugybės straipsnių apie socialinės žiniasklaidos naudojimą švietimo srityje autorė, taip pat rašanti užsienio kalbos mokymo ir mokymosi temomis. Fenomenologinių tyrimų atstovė, tikinti, kad žmogiškasis veiksnys yra pats svarbiausias visose gyvenimo srityse.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Asta Antulienė
„Esu tikra, kad jei moki kalbą, žinai kelią. Todėl tikiu, kad šios įtraukiančios užduotys bus tvirtas žingsnelis sėkmingos tūkstančio mylių kelionės link.“
Asta Antulienė
Vilniaus Balsių progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Ankstyvojo užsienio kalbų ugdymo konsultantė, mentorė, seminarų autorė, vadovėlio „Super English 1“ bendraautorė, pati kalbanti anglų, rusų, ispanų ir prancūzų kalbomis.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Irena Norkūnaitė
„A new language is a new life. Noriu parodyti mokiniams, kad kalbos mokymasis yra smagi veikla, atverianti kelią į pasaulio pažinimą.“
Irena Norkūnaitė
Mokyklos „Diemedis“ anglų kalbos mokytoja, mokyklėlės „Logogo“ steigėja
Anglų kalbos mokytoja ir lektorė, vadovėlio „Super English 1“ bendraautorė, knygos „Kakė Makė mokosi anglų kalbos“ autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr.  Zita Mažuolienė
„Svarbu užduočių nuoseklumas, efektyvumas ir aiškus galutinis – komunikacinis – tikslas.“
dr. Zita Mažuolienė
Vilniaus universiteto docentė
Užsienio kalbų mokymo metodikos dėstytoja, kalbinių gebėjimų vertinimo projektų vadovė ir lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Stasė Skapienė
Stasė Skapienė
Dirbo Švietimo ir mokslo ministerijoje, Ugdymo plėtotės centre.
Baigė testavimo kursą JK Lankasterio universiteto anglų kalbos mokymo institute.
Dalyvavo rengiant bendrąsias programas, pirmuosius brandos egzamino ir dešimtosios klasės testus.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr.  Zita Mažuolienė
dr. Zita Mažuolienė
Vilniaus universiteto docentė
Užsienio kalbų mokymo metodikos dėstytoja, kalbinių gebėjimų vertinimo projektų vadovė ir lektorė.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti