Lietuvių kalba

Užduočių turinys parengtas pagal pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raimonda Jarienė
Klausimas, kaip technologijas paversti palankiu vėju lietuvių kalbos gebėjimams ugdytis, man vis dar labai atviras ir įdomus.
Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nijolė Toleikytė
Stengiausi kalbos pažinimą padaryti įtraukiančiu ir aktyviu savosios kalbos tyrinėjimu
Nijolė Toleikytė
Lietuvos edukologijos universiteto lektorė (skaito „Literatūros didaktikos“ ir „Skaitymo strategijų mokymo(si)“ kursus);
Seminarų, viešų paskaitų lietuvių kalbos mokytojams apie skaitymo strategijų mokymą(si), integraciją, modulinio mokymosi idėjas, mokymą(si) rašyti rašinius ir kt. lektorė; straipsnių mokslinėje pedagoginėje spaudoje apie literatūrinio ir kalbinio ugdymo kaitos tendencijas šiuolaikinėje mokykloje autorė; skaitmeninės lietuvių kalbos mokymosi priemonės 5–6 kl. recenzentė; skaitymo testų kūrėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Litvinienė
Tikiu, kad aiškus, tikroviškas, įvairus, aktualus ir iššūkį keliantis dalykinis turinys skatins mokinių motyvaciją, o įveikę užduotis jie patirs pažinimo džiaugsmą ir įgis pasitikėjimo savimi.
Inga Litvinienė
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Aktyviųjų lietuvių kalbos pamokų 9 klasės mokiniams autorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Arūnas Dagys
Esu tikras, kad mokytis lietuvių kalbos gali būti įdomu ir šiuolaikiniam penktokui.
Arūnas Dagys
Vilniaus „Minties“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
Skaitmeninės priemonės www.egzaminatorius.lt bendraautoris; valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vyresnysis vertintojas.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Gintarė Vaitonytė
Recenzuojant užduotis svarbu įvertinti, ar jos yra patrauklios, įtraukios ir inovatyvios, ar jomis ugdomas kritinis mąstymas, puoselėjamos vertybinės nuostatos bei lavinamas gimtosios kalbos stilistikos pojūtis.
dr. Gintarė Vaitonytė
Vytauto Didžiojo universiteto prodekanė, lektorė
Tarptautinių lietuvių kalbos ir kultūros mokslo ir studijų projektų iniciatorė, vadovė bei koordinatorė, paskaitų apie lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą lektorė Australijos, Suomijos, Švedijos, Latvijos, Lietuvos ir kt. universitetuose, lietuvių kalbos elektroninių priemonių užduočių recenzentė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Roma Vareikienė
Roma Vareikienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
2006 metų Lietuvos metų mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė, seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raimonda Jarienė
Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Romas Zibalas
Romas Zibalas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas
Standartizuotų mokinių pasiekimų testų rengimo grupės narys, teksto skaitymo, suvokimo, kūrimo ir rašymo užduočių leidinio „Skaitau – suvokiu, kuriu – rašau“, skirto 8 klasei, bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nadia Venskuvienė
Nadia Venskuvienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, doktorantė
4 klasės lietuvių kalbos standartizuotos programos ir standartizuotų testų bendraautorė, atnaujintos Pradinio ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos bendraautorė, 2 klasės lietuvių kalbos diagnostinio vertinimo programos ir diagnostinių lietuvių kalbos testų bendraautorė, mokymų, seminarų pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, mokomųjų ir metodinių priemonių bendraautorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Marija Bareikienė
Marija Bareikienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Bendrųjų ugdymo ir standartizuotų patikrinimų programų bendraautorė, mokomųjų priemonių autorė.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Užduočių turinys parengtas pagal pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Litvinienė
Tikiu, kad aiškus, tikroviškas, įvairus, aktualus ir iššūkį keliantis dalykinis turinys skatins mokinių motyvaciją, o įveikę užduotis jie patirs pažinimo džiaugsmą ir įgis pasitikėjimo savimi.
Inga Litvinienė
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Aktyviųjų lietuvių kalbos pamokų 9 klasės mokiniams autorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raimonda Jarienė
Klausimas, kaip technologijas paversti palankiu vėju lietuvių kalbos gebėjimams ugdytis, man vis dar labai atviras ir įdomus.
Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nijolė Toleikytė
Stengiausi kalbos pažinimą padaryti įtraukiančiu ir aktyviu savosios kalbos tyrinėjimu.
Nijolė Toleikytė
Lietuvos edukologijos universiteto lektorė (skaito „Literatūros didaktikos“ ir „Skaitymo strategijų mokymo(si)“ kursus);
Seminarų, viešų paskaitų lietuvių kalbos mokytojams apie skaitymo strategijų mokymą(si), integraciją, modulinio mokymosi idėjas, mokymą(si) rašyti rašinius ir kt. lektorė; straipsnių mokslinėje pedagoginėje spaudoje apie literatūrinio ir kalbinio ugdymo kaitos tendencijas šiuolaikinėje mokykloje autorė; skaitmeninės lietuvių kalbos mokymosi priemonės 5–6 kl. recenzentė; skaitymo testų kūrėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Agnė Bolytė
Dažnai užmirštama, kad kalba – vienas svarbiausių veiksnių, formuojančių brandžią asmenybę. Kalbos mokymas(is) šiandieniame technologijų amžiuje mokiniams gali tapti įdomus. Užduotimis siekiama ne tik patikrinti mokinių žinias, bet ir sudominti, atverti duris visaverčiam lietuvių kalbos mokymui(si).
Agnė Bolytė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Lietuvių kalbos užduočių autorė, su ugdymu ir mokymu susijusių projektų koordinatorė, mokymo(si) modulių mokiniams kalbos redaktorė, mokslinės, publicistinės, grožinės literatūros redaktorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Gintarė Vaitonytė
Recenzuojant užduotis svarbu įvertinti, ar jos yra patrauklios, įtraukios ir inovatyvios, ar jomis ugdomas kritinis mąstymas, puoselėjamos vertybinės nuostatos bei lavinamas gimtosios kalbos stilistikos pojūtis.
dr. Gintarė Vaitonytė
Vytauto Didžiojo universiteto prodekanė, lektorė
Tarptautinių lietuvių kalbos ir kultūros mokslo ir studijų projektų iniciatorė, vadovė bei koordinatorė, paskaitų apie lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą lektorė Australijos, Suomijos, Švedijos, Latvijos, Lietuvos ir kt. universitetuose, lietuvių kalbos elektroninių priemonių užduočių recenzentė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Romas Zibalas
Romas Zibalas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas
Standartizuotų mokinių pasiekimų testų rengimo grupės narys, teksto skaitymo, suvokimo, kūrimo ir rašymo užduočių leidinio „Skaitau – suvokiu, kuriu – rašau“, skirto 8 klasei, bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raimonda Jarienė
Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti