Istorija

Užduočių turinys rengtas laikantis istorijos bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Evaldas Bakonis
Man svarbiausia – užduočių korektiškumas socialinių mokslų ir testų teorijos prasmėmis.
Evaldas Bakonis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas ekspertas
Tarptautinis konsultantas kuriant egzaminų sistemas, rengiant vadovėlius, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių straipsnių autorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Žaneta Vaškevičienė
Linkėčiau, kad savo valstybės ir tautos praeities pažinimas subrandintų kiekvieno savivertę, pagarbą kitam ir atsakomybę už savo sprendimus, kuriant ateitį savo Tėvynėje.
Žaneta Vaškevičienė
Vilniaus Žemynos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkė, skaitmeninių istorijos mokymo priemonių bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Mindaugas Nefas
Nesiekiu, kad kiekvienas mokinys taptų istoriku, noriu, kad kiekvienas taptų piliečiu, kuris, remdamasis istorine patirtimi, kuria sėkmingą Lietuvą.
Mindaugas Nefas
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, Lietuvos edukologijos universiteto Visuotinės istorijos katedros asistentas
Seminarų apie istorijos mokymą 9–12 klasėms lektorius, rengiamo vadovėlio 5 klasei metodinės dalies bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Mindaugas Olbutas
Sukurtų užduočių gausa dar neužtikrina, kad tobulėjimo procesas bus savaiminis ir sėkmingas, o rezultatas – puikus. Tad įdomios, įtraukiančios ir turiningos užduotys – geriausia įrankių dėžė. Ar šie įrankiai bus panaudoti veiksmingai, priklauso ir nuo paties meistro, ir nuo mokinio.
Mindaugas Olbutas
Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, Vilniaus sav. Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnysis mokytojas

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Evaldas Bakonis
Evaldas Bakonis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas ekspertas
Tarptautinis konsultantas kuriant egzaminų sistemas, rengiant vadovėlius, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių straipsnių autorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jonas Janušas
Jonas Janušas
Raseinių Šaltinio progimnazija, Istorijos/pilietinio ugdymo mokytojas ekspertas
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jurgita Blažienė
Jurgita Blažienė
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė.
4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo standartizuotų programų bendraautorė, 2 klasės diagnostinės matematikos programos bendraautorė, 4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo bandomųjų ir standartizuotų, 2 klasės matematikos diagnostinių testų rengėja, mokymų, skirtų testų rengėjams ir vertinimo ekspertams, lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Andželika Padarauskienė
Andželika Padarauskienė
Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė
2 klasės mokinių diagnostinių vertinimo įrankių – matematikos programos ir testų – bendraautorė, NEC projekto ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ metodininkė, atsakinga už 4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo testus, matematikos mokymo priemonės 4 klasei bendraautorė, mokymų ir seminarų apie ugdymą lektorė.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Užduočių turinys rengtas laikantis istorijos bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Evaldas Bakonis
Man svarbiausia – užduočių korektiškumas socialinių mokslų ir testų teorijos prasmėmis.
Evaldas Bakonis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas ekspertas
Tarptautinis konsultantas kuriant egzaminų sistemas, rengiant vadovėlius, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių straipsnių autorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Žaneta Vaškevičienė
Linkėčiau, kad savo valstybės ir tautos praeities pažinimas subrandintų kiekvieno savivertę, pagarbą kitam ir atsakomybę už savo sprendimus, kuriant ateitį savo Tėvynėje.
Žaneta Vaškevičienė
Vilniaus Žemynos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkė, skaitmeninių istorijos mokymo priemonių bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Mindaugas Nefas
Nesiekiu, kad kiekvienas mokinys taptų istoriku, noriu, kad kiekvienas taptų piliečiu, kuris, remdamasis istorine patirtimi, kuria sėkmingą Lietuvą.
Mindaugas Nefas
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, Lietuvos edukologijos universiteto Visuotinės istorijos katedros asistentas
Seminarų apie istorijos mokymą 9–12 klasėms lektorius, rengiamo vadovėlio 5 klasei metodinės dalies bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Mindaugas Olbutas
Sukurtų užduočių gausa dar neužtikrina, kad tobulėjimo procesas bus savaiminis ir sėkmingas, o rezultatas – puikus. Tad įdomios, įtraukiančios ir turiningos užduotys – geriausia įrankių dėžė. Ar šie įrankiai bus panaudoti veiksmingai, priklauso ir nuo paties meistro, ir nuo mokinio.
Mindaugas Olbutas
Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, Vilniaus sav. Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnysis mokytojas

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Kristina Vilkelienė
Kristina Vilkelienė
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, istorijos mokymo(-si) metodinės medžiagos 9–10 klasei bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sonata Džiavečkaitė
Sonata Džiavečkaitė
Vyresnioji istorijos mokytoja, skaitmeninių istorijos mokomųjų objektų 9–12 klasei bendraautorė, istorijos mokymo(-si) metodinės medžiagos 9–10 klasei bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Evaldas Bakonis
Evaldas Bakonis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas ekspertas
Tarptautinis konsultantas kuriant egzaminų sistemas, rengiant vadovėlius, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių straipsnių autorius.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti