Geografija

Užduočių turinys rengtas laikantis socialinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Asta Rutkienė
„Mano kuriamos užduotys skatina mokinius domėtis geografija, rasti sprendimus ir atsakymus, ugdyti mokinių kompetencijas.“
Asta Rutkienė
Vilniaus Radvilų gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė
Nacionalinio moksleivių Č. Kudabos geografijos konkurso užduočių sudarytoja ir vertintoja. Socialinio ugdymo testų 8 klasei bendraautorė, mokomųjų geografijos užduočių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Mikulienė
„Noriu, kad užduotys skatintų mokinius kuo daugiau mąstyti ir ieškoti sprendimų.“
Inga Mikulienė
Vilniaus Žvėryno gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė
Geografijos vadovėlio komplekto bendraautorė. Nacionalinio moksleivių Č. Kudabos geografijos konkurso užduočių sudarytoja, vertintoja, konkurso leidinio sudarytoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Vilma Pundienė
„Svarbu, kad užduotys atitiktų mokinių amžių ir gebėjimus, būtų vaizdingos ir skatintų mokinius mąstyti.“
Vilma Pundienė
Vilniaus Pilaitės gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė
Geografijos vadovėlio komplekto bendraautorė, bendrosios geografijos testų 11–12 klasėms bendraautorė, e-mokyklos mokomųjų geografijos objektų 6–8 klasėms bendraautorė, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos bendraautorė, geografijos metodinės rekomendacijos prie bendrųjų programų bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jurgita Ablėnė
„Norėtųsi kuo daugiau mokinių sudominti geografija. Kurti užduotis, atitinkančias jų gebėjimus ir poreikius, skatinančias kritinį mąstymą, problemų sprendimą, pritaikymą.“
Jurgita Ablėnė
Panevėžio Beržų progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė
Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja. Seminarų „Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais“, „Kitoks auklėtojo ir mokinio laikas kartu“, „Ne tėvų susirinkimas, o susitikimas“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo, rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas“ kūrėja ir lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Virginijus Gerulaitis
„Siekiu, kad užduotys būtų kokybiškos, atitinkančios amžiaus tarpsnį, pagrįstos įdomiomis žiniomis, skatinančios kūrybiškai mąstyti.“
dr. Virginijus Gerulaitis
Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, Lietuvos edukologijos universiteto docentas
Mokyklinio ir valstybinio geografijos brandos egzaminų, Bendrosios programos ir išsilavinimo standartų bendraautoris, mokyklinio ir valstybinio geografijos brandos egzamino užduoties rengėjas.
Geografijos vadovėlių autorius ir bendraautoris. Mokslinių straipsnių autorius: geografijos ugdymo kaita, geografijos brandos egzamino statistinė analizė, geografijos egzamino užduoties dalykinė analizė ir kita.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Virginijus Gerulaitis
„Siekiu, kad užduotys būtų kokybiškos, atitinkančios amžiaus tarpsnį, pagrįstos įdomiomis žiniomis, skatinančios kūrybiškai mąstyti.“
dr. Virginijus Gerulaitis
Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, Lietuvos edukologijos universiteto docentas
Mokyklinio ir valstybinio geografijos brandos egzaminų, Bendrosios programos ir išsilavinimo standartų bendraautoris, mokyklinio ir valstybinio geografijos brandos egzamino užduoties rengėjas.
Geografijos vadovėlių autorius ir bendraautoris. Mokslinių straipsnių autorius: geografijos ugdymo kaita, geografijos brandos egzamino statistinė analizė, geografijos egzamino užduoties dalykinė analizė ir kita.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Asta Rutkienė
„Mano kuriamos užduotys skatina mokinius domėtis geografija, rasti sprendimus ir atsakymus, ugdyti mokinių kompetencijas.“
Asta Rutkienė
Vilniaus Radvilų gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė
Nacionalinio moksleivių Č. Kudabos geografijos konkurso užduočių sudarytoja ir vertintoja. Socialinio ugdymo testų 8 klasei bendraautorė, mokomųjų geografijos užduočių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Mikulienė
„Noriu, kad užduotys skatintų mokinius kuo daugiau mąstyti ir ieškoti sprendimų.“
Inga Mikulienė
Vilniaus Žvėryno gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė
Geografijos vadovėlio komplekto bendraautorė. Nacionalinio moksleivių Č. Kudabos geografijos konkurso užduočių sudarytoja, vertintoja, konkurso leidinio sudarytoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Vilma Pundienė
„Svarbu, kad užduotys atitiktų mokinių amžių ir gebėjimus, būtų vaizdingos ir skatintų mokinius mąstyti.“
Vilma Pundienė
Vilniaus Pilaitės gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė
Geografijos vadovėlio komplekto bendraautorė, bendrosios geografijos testų 11–12 klasėms bendraautorė, e-mokyklos mokomųjų geografijos objektų 6–8 klasėms bendraautorė, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos bendraautorė, geografijos metodinės rekomendacijos prie bendrųjų programų bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jurgita Blažienė
Jurgita Blažienė
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė.
4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo standartizuotų programų bendraautorė, 2 klasės diagnostinės matematikos programos bendraautorė, 4 klasės matematikos ir pasaulio pažinimo bandomųjų ir standartizuotų, 2 klasės matematikos diagnostinių testų rengėja, mokymų, skirtų testų rengėjams ir vertinimo ekspertams, lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė
doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė
LEU Ugdymo pagrindų katedros dėstytoja, biologijos mokytoja ekspertė
Vadovėlių, mokomųjų ir metodinių priemonių autorė.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti