Matematika

Užduočių turinys rengtas laikantis matematikos ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Anna Mažuolienė
Kiekvienas mokinys turi pajusti atradimo džiaugsmą, pastebėti matematikos grožį ir jos pritaikomumą supančioje aplinkoje.
Anna Mažuolienė
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Standartizuotų testų bendraautorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Eduardas Juška
Uždavinys su „kabliuku“ sudomina, aiški sąlyga nepalieka dviprasmybių ir neaiškumų, o apgalvotas klausimas tikrina reikiamus gebėjimus.
Eduardas Juška
Vilniaus jėzuitų gimnazijos matematikos (neformaliojo ugdymo) vyresnysis mokytojas
„Neįmanomų“ uždavinių klubo vadovas, pratybų olimpiadų dalyviams autorius, Lietuvos sportinio bridžo čempionas.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sigita Žuklijienė
Užduotys turi būti patrauklios, įdomios, žadinančios norą jas atlikti, įtraukiančios įvairių gebėjimų mokinius.
Sigita Žuklijienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Matematikos vadovėlių 7 ir 8 klasėms bendraautorė, standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rita Raižienė
Matematikos kilmės šaknys – pats gyvenimas. Ji išsirutuliojo iš gyvenimiškų situacijų ir praktinės žmogaus veiklos. Būtent tai leidžia man daryti prielaidą, kad tiesiausias kelias į matematiką – gyvenimiškos, praktinės, kartais minimaliai, o dažnai ir maksimaliai įtraukiančios užduotys, kurios įdomios tiek pat, kiek įdomus ir pats gyvenimas.
Rita Raižienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytoja metodininkė
Metodinių priemonių ir vaizdo pamokų autorė, standartizuotų testų bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Galina Malakauskienė
Užduotis stengiuosi kurti skirtingų gebėjimų mokiniams. Jos turi būti įdomios ir prasmingos. Noriu, kad kiekvienas mokinys patirtų atradimo ir pažinimo džiaugsmą.
Galina Malakauskienė
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos mokytoja metodininkė.
Standartizuotų testų 6 ir 8 klasių mokiniams bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Edita Zapustienė
Siekiu, kad kuriama užduotis sužadintų mokinio smalsumą, o užduoties sprendimas skatintų jį mąstyti ir atskleisti savo žinias bei išradingumą.
Edita Zapustienė
Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja metodininkė.
Projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams“ dalyvė ir mokymo, grįsto projekte pateiktomis rekomendacijomis, vykdytoja; standartizuotų testų 6 ir 8 klasių mokiniams bendraautorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rita Raižienė
Rita Raižienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytoja metodininkė
Metodinių priemonių ir vaizdo pamokų autorė, standartizuotų testų bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Galina Malakauskienė
Galina Malakauskienė
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos mokytoja metodininkė.
Standartizuotų testų 6 ir 8 klasių mokiniams bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Anna Mažuolienė
Anna Mažuolienė
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Standartizuotų testų bendraautorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Užduočių turinys rengtas laikantis matematikos ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Edita Zapustienė
Siekiu, kad kuriama užduotis sužadintų mokinio smalsumą, o užduoties sprendimas skatintų jį mąstyti ir atskleisti žinias bei išradingumą.
Edita Zapustienė
Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja metodininkė.
Projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams“ dalyvė ir mokymo, grįsto projekte pateiktomis rekomendacijomis, vykdytoja; standartizuotų testų 6 ir 8 klasių mokiniams bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Rita Raižienė
Matematikos kilmės šaknys – pats gyvenimas. Ji išsirutuliojo iš gyvenimiškų situacijų ir praktinės žmogaus veiklos. Būtent tai leidžia man daryti prielaidą, kad tiesiausias kelias į matematiką – gyvenimiškos, praktinės, kartais minimaliai, o dažnai ir maksimaliai įtraukiančios užduotys, kurios įdomios tiek pat, kiek įdomus ir pats gyvenimas.
Rita Raižienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytoja metodininkė
Metodinių priemonių ir vaizdo pamokų autorė, standartizuotų testų bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Galina Malakauskienė
Užduotis stengiuosi kurti skirtingų gebėjimų mokiniams. Jos turi būti įdomios ir prasmingos. Noriu, kad kiekvienas mokinys patirtų atradimo ir pažinimo džiaugsmą.
Galina Malakauskienė
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos mokytoja metodininkė.
Standartizuotų testų 6 ir 8 klasių mokiniams bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Anna Mažuolienė
Kiekvienas mokinys turi pajusti atradimo džiaugsmą, pastebėti matematikos grožį ir jos pritaikomumą supančioje aplinkoje.
Anna Mažuolienė
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Standartizuotų testų bendraautorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sigita Žuklijienė
Užduotys turi būti patrauklios, įdomios, žadinančios norą jas atlikti, įtraukiančios įvairių gebėjimų mokinius.
Sigita Žuklijienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Matematikos vadovėlių 7 ir 8 klasėms bendraautorė, standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Sigita Žuklijienė
Sigita Žuklijienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Matematikos vadovėlių 7 ir 8 klasėms bendraautorė, standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Anna Mažuolienė
Anna Mažuolienė
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Standartizuotų testų bendraautorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Edita Zapustienė
Edita Zapustienė
Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja metodininkė.
Projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams“ dalyvė ir mokymo, grįsto projekte pateiktomis rekomendacijomis, vykdytoja; standartizuotų testų 6 ir 8 klasių mokiniams bendraautorė.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti